ARCHIEF

 

Het is reeds lang mijn 'droom' eens iets te gaan doen met het boeiende verleden van de socialistische beweging in Aalst.

We dachten reeds aan een archiefruimte, de uitgave van een boek, een fototentoonstelling en zelfs de oprichting van een vzw.
Tot heden is het er vooral wegens tijdsnood nog steeds niet van gekomen.
Ondertussen is wellicht reeds heel wat waardevols materiaal verloren gegaan, zeker bij de vroegere verhuis en de branden in het volkshuis.
Gelukkig hebben sommigen reeds heel wat interessante stukken overgemaakt aan het Aalsters stadsarchief of het AMSAB in Gent.
Hier wordt alles zorgvuldig geinventariseerd, geordend en deskundig bewaard. 
Toch wil ik de idee van een eigen realisatie niet verlaten.
 
HIERBIJ EEN OPROEP TOT HET KENBAAR MAKEN VAN MOGELIJKS INTERESSANTE GEGEVENS: artikels, tijdschriften, pamfletten, foto's, enz.
Bel, schrijf of mail naar PATRICK DE SMEDT, Bert Van Hoorickstraat 12 Aalst - tel 053 783190 - patrick.de.smedt@telenet.be

 

 

 

Faits-Divers 1921

Historisch overzicht van de vroegere uitbaters van het volkshuis

In memoriam: Marc Galle

Jantje en Martha zijn " levende monumenten

Jan Bomon

Marc Galle

Open brief Patrick Janssens 13 januari 2001

OPENING JEUGDLOKAAL VAN HET SOCIALISTISCH JEUGDWERK AALST  OKTOBER 1984

Oscar Debunne
OVERLIJDEN KAREL VAN MIERT

Perstekst overstap Lucette Callebaut naar SP.a

Striptekening van de ondertussen bekende kunstenaar Anne Mie Van Kerckhoven uitgegeven door de Aalsterse BSP

RODE VALKEN IN 1948

SOCIALISME

Socialistische lokalen te Aalst van 1885 af

SPREEKUUR SP..a IIN VOLKSHUIIS  (Vanaf 20 februari 2010)

VERKIEZINGSGADGED - LUCIFERS

Verklaring van Quaregnon (1894) – Uit Amsab – historische uitgaven

verklaring GR overstap Lucette Callebaut naar SP.a

VOORWOORD BIJ HET BOEK 'de roos in de vuist'

Waarom die roos in de vuist ?

Wat ging er fout?  Evaluatie verkiezing 2007

Zijn er nog socialisten in Aalst?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Debunne

Vorst (Brussel) °24.04.1921

Oscar Debunne studeert rechten aan de rijksuniversiteit Gent en schrijft zich in als advocaat aan de balie van Kortrijk. In de oorlogsjaren is hij actief in de gewapende weerstandsbeweging. In 1945 wordt hij juridisch bijzitter van de Werkrechtersraad te Kortrijk, tot hij in 1948 secretaris-generaal wordt van het Emile Vandervelde Instituut, het studiecentrum van de BSP.
In 1952 wordt hij naar Aalst gehaald om er als buitenstaander de interne twist in de socialistische partij te overbruggen. Dit lukt en wanneer bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1952 de CVP haar absolute meerderheid verliest, wordt hij burgemeester aan het hoofd van een BSP-PVV coalitie. Van 1954 tot 1956 is hij tevens volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst.
In april 1956 neemt Oscar Debunne ontslag als burgemeester om adjunct-vaste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties Raad voor technische bijstand voor Indië en Nepal te worden. Van 1960 tot 1967 is hij verbonden aan het secretariaat van de Navo te Parijs. In deze organisatie klimt hij op tot directeur van de economische afdeling te Brussel (1973-1975). IN 1975 wordt hij directeur van het E. Vanderveldeinstituut - SEVI (tot 1986), tevens is hij secreatirs Internationale Betrekkingen Socialistische partij (1978-1990), voorzitter Raad van Advies voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) van 1980 tot 1982 en voorzitter van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking van 1982 tot 1992. Vanaf 1990 was O. Debunne actief als directeur van het European Institute for Sout and South-East Asian Studies.

In 1992, 40 jaar na zijn burgemeesterschap in Aalst, onthulde de stad het burgemeesterportret van Debunne en voegde het toe aan de portrettengalerij.