Carnavalliedjes

 

OCMW CARNAVALLIED 2012 (TEKST)

 

OCMW CARNAVALLIED 2012 (AUDIO)

 

ALLE OCMW_CARNAVALLIEDJES

 

OCMW carnavallied 2011 (tekst)

ocmw carnavallied 2011 (audio)

 

DAG MENSJEN WEIR ZEN WEER ONZEN IESJTEN,

 

DE NIEVEN HOPPERANK

 

SOEP OP 'T OCMW

 

IER IN 'OCMW

OCMW-CARNAVALLIED-2010 

 

ocmw-voorzitter zingt carnaval 2009

 

Soep op ’t ocmw

(KLIK hier OM HET LIEDJE TE BELUISTEREN)

 

HE-HO

 

cover carnavalcd - 2008

 

Ik schier al joaren lank –(Yvan De Boitselier)

 

IER IN T’ OCMW     (de ocmw raad 2008– tekst Guy Walgraef) 

(klik HIER om het liedje te beluisteren)

 

Weir aaven t proeper in ons stad (PDS + Aalsterse werklieden)

 

OCMW rusthuizen carnavalliedje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrein: DAG MENSJEN WEIR ZEN WEER ONZEN IESJTEN,

               WANT ME ONZE PRINSJ EN MET KOMMITEE KOMMEN WEIR IER FIEJSTEN

               DE KAMILLEKES ZEN ONT SPRINGEN,  AS DE KOIZER ZEN LIEKES GO ZINGEN

               WIE WILJT MAG DE SFEER ISJ PROEVEN, WANT IN T’RESTHOIS EST VRIET GOE VERTOEVEN

               OP STADHOIS WILLEN ZET NI WETEN, MOR BE ONS EST VEEL BETER VAN ETEN

 

Strofe 1: WERDE GE AVER EN AVER                  EN KEJE HET ALLIEN NIMMER OON

                TEN KIESDE OIT IEJN VAN ONS HOIZEN  A ZERGEN DIE ZEN VAN DE BOON

 

Refrein: DAG MENSJEN WEIR ZEN WEER ONZEN IESJTEN,

               WANT ME ONZE PRINSJ EN MET KOMMITEE KOMMEN WEIR IER FIEJSTEN

               DE KAMILLEKES ZEN ONT SPRINGEN,  AS DE KOIZER ZEN LIEKES GO ZINGEN

               WIE WILJT MAG DE SFEER ISJ PROEVEN, WANT IN T’RESTHOIS EST VRIET GOE VERTOEVEN

               OP STADHOIS WILLEN ZET NI WETEN, MOR BE ONS EST VEEL BETER VAN ETEN

 

Strofe 2: IER ES IEDER KONTENT EN GELIKKEG, ONS PERSONIEJL DIE ZEN NOIG IN DE WEER

                 OP TOIT ISJ E FIEJSTEN BELEVEN , DA ZERGT VER NE VRIE GOEIE SFEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEJSTEN IN ’T RESTHOIS

(Melodie: Onder je balustrade, Eddy Wally)

Refrein:

DAG MENSJEN WEIR ZEN WEER ONZEN IEJSTEN,

WANT ME ONZE PRINSJ EN MET KOMMITEE KOMMEN WEIR IER FIEJSTEN

DE KAMILLEKES ZEN ONT SPRINGEN, AS DE KOIZER ZEN LIEKES GO ZINGEN

WIE WILJT MAG DE SFEER ISJ PROEVEN, WANT IN T’RESTHOIS EST VRIET GOE

VERTOEVEN

OP STADHOIS WILLEN ZET NI WETEN, MOR BE ONS EST VEEL BETER VAN ETEN

Strofe 1:

WERDE GE AVER EN AVER, EN KEJE HET ALLIEN NIMMER OON

TEN KIESDE OIT IEJN VAN ONS HOIZEN A ZERGEN DIE ZEN VAN DE BOON

Refrein:

DAG MENSJEN WEIR ZEN WEER ONZEN IEJSTEN,

WANT ME ONZE PRINSJ EN MET KOMMITEE KOMMEN WEIR IER FIEJSTEN

DE KAMILLEKES ZEN ONT SPRINGEN, AS DE KOIZER ZEN LIEKES GO ZINGEN

WIE WILJT MAG DE SFEER ISJ PROEVEN, WANT IN T’RESTHOIS EST VRIET GOE

VERTOEVEN

OP STADHOIS WILLEN ZET NI WETEN, MOR BE ONS EST VEEL BETER VAN ETEN

Strofe 2:

IER ES IEDER KONTENT EN GELIKKEG, ONS PERSONIEJL DIE ZEN NOIG IN DE WEER

OP TOIT ISJ E FIEJSTEN BELEVEN , DA ZERGT VER NE VRIE GOEIE SFEER

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

Soep op ’t ocmw

(melodie : “Laat de zon in je hart” van Willy Sommers 

Ne vesn ajoin, een vliejstommat, nen oeip gekapt en ne gekoekte patat

Dades amol vandoeng ver e soepken te mauken

De chauffeur stoot al paroot me gps richting gastoisstroot

Dades amol vandoeng ver be ons te gerauken 

 

REFREIN

 

Ier trekke weir ont tselste zjiel

Vessche soep ver aal ’t personiejl

 

Soep op ’t ocmw

De prois ver een zjat valt goe mee

Weir lotent ons smauken

Ge kentj zer zelf ni ver mauken

Brengt de kastrol mor allier

We drinken liever soepkes as bier

Da zal ons versteirken

Na gommen me de glimlach go weirken 

 

Tis goed ier op ’t ocmw, ons broeiddois pakke weir nimmer mee

Woroom zomment nog doeng ? we moeten ons nie forceren

Want weir werren ier gesoigneerd, de vessche soep is garriveerd

Azoe rond de noeng gon zons een zjat presenteren 

 

REFREIN

 

’t zen soms zwore daugen, ten vallet echt ni mee

Batijd groete soep in ons OCMW

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

 

HE HO

 

HE HO  HE HO

D’ HOPMARKT IS GEEN KADO

EEN PUTJE HIER, EEN PLASJE DAAR               

DE PLANNEN ZIJN TOCH KLAAR                                 -al lang klaar-

 

VAN JE RUP – RUP – RUP en RAP – RAP –RAP

’t COLLEGE IS ‘t NOOIT EENS

WIJ PLANNEN HIER VOOR DAG EN DAUW

EEN PRACHTIG BLAUW GEBOUW                               -een rood gebouw-

 

HE HO HE HO

WAAR BLIJFT DAT STUDIEBURO

EEN BOOMPJE HIER EEN TERRASJE DAAR

ZO KOMT DAT MISSCHIEN KLAAR                              -dat denk je maar-

 

VAN JE HUB – HUB – HUB en HAP – HAP –HAP

EEN HAP UIT ONS BUDGET

GEEN KRAAMPE HIER GEEN WC tje DAAR

WEL BOMEN OP DE MERT                                              -ja tettekettet-

 

HE HO HE HO

ASFALT HEEFT GEEN NIVO
NEN INGANG HIER, NEN INGANG DAAR

DIT KOMT NOG VOOR MEKAAR                                   -maar in welk jaar-

 

HE HO HE HO

EEN PARKING OP NIVO

NOOIT PUTJES MEER, NOOIT PLASJES WEER

EEN PLEIN MET VEEL VELO’S                                       -en wat met d’ auto’s-

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IER IN T’ OCMW     (de ocmw raad 2008– tekst Guy Walgraef)              

 

 

Pierre en Bennyken, Albert, Stefanieken

Die kommen geeren alier en vinnen da tof

Ier ester atoit plezier

Weir zingen e lieken,e schoein melodieken

En goon eir dad eireken lieren

Zingt allemool nekker mei ei ei ei

 

Ier be t’ocmw doemen aal geere mei

Weir zen steikezot van karnaval

En da me eir te meigen vieren

Da doemen t’liefst van al

Aal te goor op de boon en ons weirk da bleift stoon

Alle deiren toe op den berau

Ge zetj ons door vandoug ni vinnen weir speilen de klau

 

Chris zal probeiren,eir t’ammezeiren

De rood en patrick de smet

Weir zergen ver pret t’es ambiaans tot en met

Ver aal de mensjen ,eer zergen en wensjen

Dooveir doemen weir ons devoeiren

T’es t’weirk van t’ocmw ei ei ei

 

Ier be t’ocmw doemen aal geere mei

Weir zen steikezot van karnaval

En da me eir te meigen vieren

Da doemen t’liefst van al

Aal te goor op de boon en ons weirk da bleift stoon

Alle deiren toe op den berau

Ge zetj ons door vandoug ni vinnen weir speilen de klau

 

En as Michel ons nieve ploot eit opgezetj

En Daisy vroogt eje allemool goed opgeletj

Aal te goor (gommen zingen)

Doe nekker mei me t’ocmw

 

Aal te goor op de boon en ons weirk da bleift stoon

Alle deiren toe op den berau

Ge zetj ons door vandoug ni vinnen weir speilen de klau

 

Ge zetj ons door vandoug ni vinnen weir speilen de klau

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

OCMW rusthuizen carnavalliedje

 

Do zčn een paur daugen elk jaor in ons stat

Dagge zotj vergeiten welken averdom da ge had

Zelfs op hoge leeftčt

Kriebelt ’t in ons bloed, vasteloaved in Oilsjt

Da doet toch altet zoe goed

Kom amuzeert allen allemool mei ei ei

 

Oek al kennemen nie mier zoe goed goan of stoan

Is de stoet ver ons al lang van de boan

Weir willen ons nog insj lanseiren

En wa paskes uitprobeiren

Wie da zeit dagge taat zet ver nen toernee

Of ver e zwet stik in ane zjilee

Dei zit zeker nie op ’t ocmw !

 

Veirzitter, rood, direkteer of doktoor

Hier zemmen amool tegoor

Vivan den boiten, mor geift ons mor ons stat

Vol plezier en vol vriendschap, dat es toch een schat

Geen nen eirem alhier en aldoor

Lotj mor helemool goon oon oon

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weir aaven t proeper in ons stad –carnaval 2006

(de zingende koisers)

Tekst: Guy Walgraef

Olv Guy Walgraef maakte de stadsploeg van de reinigingsdienst een CD opname. De werklieden zongen samen met schepen De Smedt het liedje

in en zongen het samen tijdens de prinsenverkiezing

 

                                                                                             

 

S meires vroeg veir dag en daa

In de regen in de kaa

Oeik al leiget droeig of nat

Weir goon koisen in ons stad

 

Me aal ons wouges op de boon

Goomen der steiveg teigen oon

Weir aaven t proeper in ons stad

Va lantjes kroigemen ons weirk

Iest nor de mert ten nor d aa keirk

Weir aaven t proeper ons stad

Danne en Eddy emmen lol

Want elken voilbak zitj goe vol

Weir aaven t proeper in ons stad

Hansken, Yvan en Guy van d reif

Goon achter  t zweirfvoil me de keif

Weir aaven t proeper in ons stad

 

Van t smeires vroeg noig in de weer

Weir koisen t stad van ier tot geer

Weir aaven t proeper in ons stad

Me onzen bestel goed in d hand

Koisemen giel t ajoineland

Weir aaven t proeper in ons stad

Ja zelfs tot  in de klanjste steig

Oolemen elke voilbak leig

Weir aaven t proeper in ons stad

Klein deumpken teddybeer en plop

Die veegen alle strooten op

Weir aaven t proeper in ons stad

 

Wast op de mert weiral isj bal

Foeir bradderie of karnaval

Weir aaven t proeper in ons stad

Zelfs op den boiten op den boer

Doemen gereigeld onzen toer

Weir aaven t proeper in ons stad

Zitj annen ontvanger volgepropt

De jonny kroigt em wel ontstopt

Weir aaven t proeper in ons stad

Iederien koist me ert en ziel

Dades ons weirk tes onze stiel

Weir aaven t proeper in ons stad

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

Ik schier al joaren lank –(Yvan De Boitselier)

Dag mensjen, moinen naum is MarYvan Monroe
'k Was indertoid gekost ver mijne poepidoe
'k Dee op nen dag in Hollywood men boeken toe
En ik zoi, 'k em et ghad
Dus ik kois na on 't stad
Flees me droeig, iejst me nat

Ik schier al joaren lank
In 't stadhois elke gank
En ze gerest het moet ier affeseren
Ik vlieg van hier no geir
Me dwoil en zjiemeleir
Ben ik dag in, dag oit in de weir

Ik kois bij ons Gracienne
Dor moe g' het proeper zen
Mor tissen ons gezeid en gezwegen
Eir voile sanderjeis
Da schof vol plattekeis
Ge goat dor binnen en 't sloat in anen neis

'k Zag onder den bureau van ons madam Annie
Dossiers oever 't failliet van onzen Okapi
De plans ver een nief stadion van 'k weet nie wie
En ik zoi, da is straf
Mor ik zwoig as e graf
'k droi me om, 'k bol het af

Ik schier al joaren lank
In 't stadhois elke gank
= En ze gerest het moet ier affeseren
Ik vlieg van hier no geir
Me dwoil en zjiemeleir
Ben ik dag in, dag oit in de weir

En bij Patrick De Smet
Stoat giel het kabinet
In 't tieken van zen oepenboare weirken
't Leit doar al op nen hoeip
Precies nen oitverkoeip
Dor sloat als koisvra direkt op de loeip

De voilbak van Redant
Dor vindje deer den band
Zenne konoinepoeit ver de begroeitink
'k Zeg nie bij wie of woar
Mor lege flessen doar
Zen deer den band van e gralek goe joar

Ik schier al joaren lank
't Moet ier affeseren
In 't stadhois elke gank
'k Ben in de weir

Ik schier al joaren lank
In 't stadhois elke gank
En ze gerest het moet ier affeseren
Ik vlieg van hier no geir
Me dwoil en zjiemeleir
Ben ik dag in, dag oit in
dag in, dag oit in de weir

 

Terug naar boven…