DIVERS

SP.A-LIED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felicitaties in 1988

felicitaties van voorzitter toen nog secretaris nu ontvanger
mag hij liefst in 2006 herhalen !

 

 

Akte van hoop

 

Gekregen van kameraad Norbert De Winne (Bob voor de vrienden) nav schepenaanstelling in 1988

met handgeschreven boodschap: "Voor Patrick, Hopende op een vruchtbare tijd als schepen, van harte"
 
 
 
En toch ...
Na een eindeloze wachttijd
Waarvan niemand ooit
de uren telde
kwam eindelijk de vrede
En zij schreef haar naam
op het voorhoofd der moeders
 
En de moeders
spoelden
over het verbrande land
als verkwikkend water
En overal waar zij kwamen
bliezen zij de stem
van hun kinderen
in de vier windstreken:
 
Naar het noorden
om de haat te verdrijven
uit het hart der mensen
 
Naar het oosten
om wijsheid te enten
op ieders voorhoofd
 
Naar het zuiden
om vergiffenis te zaaien
in ieders mond
 
Naar het westen
om alle mensen te besmetten
met liefde
tot ze onherroepelijk
van elkaar moeten houden
als broeders en zusters