Curriculum Vitae

 

Patrick De Smedt

 

Voorzitter OCMW Aalst

Schepen Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin

 

Geboren te Aalst op 13 april 1957

Een Aalstenaar in hart en nieren

 

 

Als geboren en getogen Aalstenaar bracht Patrick De Smedt zijn eerste levensjaren door in de IJzerenwegstraat (vandaag de Treinstraat) op rechteroever. Hij groeide er op in een socialistisch warm nest samen met zijn broer Harry  (artiestennaam Harry Pinky) en zijn zussen Hilda en Maria.

Later verhuisde Patrick met zijn familie naar de Bolleweg waar zijn ouders altijd zijn blijven wonen.

 

 

Patrick studeerde aan de Rijksnormaalschool te Gent waar hij het diploma van onderwijzer behaalde. Niet lang daarna, in  1983, startte hij echter zijn politieke loopbaan als jongste gemeenteraadslid van de stad Aalst.

Sinds 1986 wonen Patrick, Fanny en Brent in de Bert Van Hoorickstraat (de vroegere Schoolstraat), in het centrum van de stad.

Politieke carrière

1983 – 1988

Gemeenteraadslid stad Aalst

1989 – 1991

Schepen van Jeugd, Sport, Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking, Vrije Tijd en Werklozenwerking

1991 – 2007

Schepen Openbare werken en Patrimonium

2007 – 2012

Voorzitter OCMW – Schepen Welzijnsbeleid, Sociale Zaken en Gezin

2012 - ...

Kandidaat SP.a Aalst – plaats 43

Beroep

Kantoorhouder Centea (OLV-plein Aalst)

Engagement

Sociaal Huis Aalst – als vertegenwoordiger stad Aalst

Sociale Huisvestingsmaatschappij Dewaco – als bestuurslid

Indra – Beheerscomité als lid

Vzw Zorginnovatiecluster – als vertegenwoordiger stad Aalst

Stuurgroep Ontmoetingshuis De Brug – als vertegenwoordiger politieke strekkingen

Bond Moyson Oost-Vlaanderen – als bestuurslid

ASZ : Raad van Bestuur & Algemene vergadering – als raadslid

Verenigde Commissies – als OCMW-voorzitter

Welzijnsforum – als niet-stemgerechtigd lid

Lokaal Overleg Kinderopvang – als niet-stemgerechtigd lid

Gezin

Echtgenote Fanny en zoon Brent

2 poezen

Persoonlijk

Yves Jules

(Jacmel - Haiti )

Iris Amanda

(Zacapa - Guatemala)

Christofer Joel Encarnacion Ji-San Juan

(Dominicaanse Republiek)

Hemel op aarde 

Na een vermoeiende gemeente- of OCMW-raad nog iets eten en drinken met collega’s van alle partijen (min 1) en dan samen zonder politieke ‘show’ welgemeend de wereld verbeteren en de revolutie voorbereiden.

Of nog beter : samen met Fanny op reis gaan en de wereld verder verkennen.

 

Tekstvak:

 Hel op aarde

Vooral de onmacht bij het dagelijks zien en aanhoren van zovele niet steeds oplosbare armoede-verhalen, hier en elders in de wereld. Ook de dagelijkse strijd om binnen een redelijke termijn (dus liefst dezelfde dag) de stroom mails zinvol te kunnen beantwoorden.

 Hobby’s ?

 

Tijd voor hobby's is er eigenlijk nog weinig: voorzitterschap OCMW gekoppeld aan schepenambt, het slorpt immers zoveel tijd op.

 

Maar dit hoort erbij en als je't graag doet wordt het eigenlijk ook een beetje een hobby. Vroeger was ik meer bezig met schilderen en muziek spelen, nu ben ik nog slechts (passief) bezig met cultuur en kunst, de laatste tijd vooral opera. Daarnaast is koken altijd een passie geweest.

 

Tussendoor werk ik ook aan mijn "vijfjarenplan" om onze zolder marokkaans ingericht te krijgen om er dan een lekkere tajine te kunnen klaarmaken.

 

Eigenlijk krijgt genieten van kleine dingen (liefst) samen met familie of vrienden steeds meer de bovenhand. Voor hen koken en een goed glas drinken is één van mijn favoriete ontspanningsmomenten.

Trouwe fan van ons Eendracht en den Okapi, dat ook uiteraard.

Politieke thema’s

 

Het beheer van onze geliefde stad om de toekomst ervan veilig te stellen en betere kansen te geven: algemeen (publieke ruimte) maar ook sociaal om de (soms schrijnende) noden van zovele zwakkeren in een centrumstad (liefst structureel) weg te werken.

 

Tijdens deze verkiezingscampagne en dus ook in de komende bestuursperiode wil ik met kracht nog meer tijd vrijmaken voor de verdere uitbouw van een samenhangend sociaal beleid met vooral aandacht voor huisvesting in alle vormen.  

 

De partijafdeling Aalst Centrum, waar ik sinds 2012 erevoorzitter ben, blijven ondersteunen om tot een modern instrument te komen dat in een open geest het politiek debat met zoveel mogelijk nieuwe mensen aangaat.