PDS door de ogen van…

 

We bevraagden enkele Aalsterse -35 jarigen: wie is Patrick?! Hieronder hun antwoord...

En zoals je misschien zal opmerken: onder deze antwoorden vind je ook de sp.a jongerenkandidaten terug.

Benieuwd naar hun opinie over de ervaren rot in het vak?

 

 -  Sam Van de Putte   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Patrick  zorgde de voorbije 6 jaar voor een enorme inhaalbeweging in de kinderopvang. Door hieronder zijn schouders te zetten kwamen er talrijke opvangplaatsen bij, werden onthaalouders extra ondersteund en startte de stad een opvoedingswinkel waar ouders met hun vragen terechtkunnen.

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Sam Van de Putte.jpg

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Uiteraard verwacht ik vooruitgang, anders kan je evengoed op wereldreis vertrekken. Patrick en de sp.a  fractie in de gemeenteraad zorgden voor vernieuwing in de Stad, zowel op sociaal en cultureel vlak als in de publieke ruimte.

Geef in 3 kernwoorden weer wie PDS is.

Hulpvaardig – Kameraad – Doordacht

 

-          Sam

 

-  Kristof Bonnarens   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Als recente inwijkeling in Aalst is het soms moeilijk inzage te krijgen in het beleid : vele zaken zijn historisch gegroeid, en het waarom ervan is niet altijd duidelijk. Het stadsbestuur staat soms ver af, en staat niet altijd tussen de mensen. Waarom ik voor Patrick stem? Enerzijds omdat ik vind dat hij een duidelijk sociaal beleid heeft gevoerd, met aandacht voor zaken zoals kinderopvang en het creëren van plaatsen voor ouderen. Hij heeft met succes bruggen geslagen tussen mensen! Anderzijds stem ik voor Patrick omdat hij als actief lokaal politicus nog steeds tussen de mensen staat. De simpele goedendag die ik van hem krijg elke keer onze paden kruisen, ervaar ik als zeer respectvol... en dat ook buiten de verkiezingsperiode. Ook lijkt het me nodig dat in tijden van financiële crisis de lijnen worden uitgezet door ervaren en betrouwbare mensen. Patrick heeft mijn vertrouwen, en mijn respect.

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Ik hoop dat de Aalstenaar zich niet laat verleiden door de nationale problemen, maar een evaluatie maakt van wat lokaal belangrijk is. Je moet toch bekennen dat  Aalst er de afgelopen jaren qua leefbaarheid en infrastructuur duidelijk op vooruit is gegaan...  maar het werk is nog niet af!

Geef in 3 kernwoorden terug wie PDS is.

Pretentieloos - actief - ervaren

 

-          Kristof

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Kristof Bonnarens.jpg

 

-  Stijn Mergan   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Patrick deed er alles aan om van het OCMW het efficiënt draaiende bedrijf te maken dat het nu geworden is: de rechtstreekse geldelijke input van het stadsbestuur in het OCMW werd immers steeds kleiner terwijl de hulpverlening er op vooruitging. Een moeilijke oefening waar Patrick met verve in slaagde, zeker in een tijd waarin de crisis het kwik van de armoedebarometer vervaarlijk deed stijgen. Patrick maakte ook van de kansenpas een succesverhaal: minister Joke Schauvliege nam deze kansenpas niet voor niets als voorbeeld voor de Uitpas. En terecht: ook zij zag in dat cultuur een uitstekend middel kan zijn om de spiraal van armoede en nakende marginaliteit te temperen. Iedereen heeft immers recht op cultuur, niet alleen de mensen met een dikke portefeuille.

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Stijn Mergan.jpg

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

De coalitie van de voorbije legislatuur was aanvankelijk een moeilijke oefening, dat kan niet worden ontkend. Toch werd de bestuursploeg door de jaren heen steeds evenwichtiger en ging het opnieuw vooruit met Aalst. De sp.a schepenen hebben belangrijke verwezenlijkingen kunnen bewerkstelligen, denken we maar aan de verdere uitbouw van het OCMW, het stadsfestival 'Cirk!' en het Boonjaar, de massale vernieuwingen van straten en pleinen,... De kiezer staat voor de keuze: ofwel kiest hij voor verdere vooruitgang of voor 'iets anders' met onzekere uitkomst.

Geef in 3 kernwoorden terug wie PDS is.

integer, idealistisch, voor iedereen bereikbaar!

 

-          Stijn

 

 

-  Isabelle De Wuffel   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Ik ken Patrick als een man met het hart op de juiste plaats, steeds bereid een luisterend oor te bieden aan zij die het nodig hebben en altijd bekommerd om maatschappelijke ongelijkheid en de gevolgen ervan. Met zijn sterk gevoel voor rechtvaardigheid was de functie van OCMW voorzitter en schepen van Welzijn, Sociale Zaken en Gezin hem op het lijf geschreven.

Met een enthousiast team achter zich, wierp zijn engagement de laatste jaren dan ook heel wat vruchten af. Denken we maar aan de uitbreiding van de kinderopvang en de dienstverlening van de opvoedingswinkel dat tegemoet kwam aan de vraag van heel wat ouders. Ook de oprichting van het Welzijnsforum was een schot in de roos. Via dit forum konden lokale welzijnsorganisaties kennis en ervaring uitwisselen, alsook advies geven aan het bestuur met het oog op een efficiënte aanpak van de vele welzijnsvraagstukken waarmee onze stad geconfronteerd wordt.

De belangrijkste realisatie was voor mij echter de oprichting van het sociaal huis, waarbij de dienstverlening van het OCMW en het CAW (centrum algemeen welzijnswerk) samengebracht werd onder één dak.  Dat er nu slechts één onthaal is voor iedereen die een welzijnsvraag heeft, maakt dat mensen makkelijker en sneller hun weg vinden naar de meest geschikte hulpverlening. Zo een laagdrempelige en klantvriendelijke dienstverlening ten dienste van de Aalstenaar, dat kan ik alleen maar toejuichen!

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Voorspellingen over de uitslag van de komende verkiezingen zijn niet aan mij besteed. De verkiezingen op zich en wat er volgt nadien zijn voor mij het belangrijkst. Op 14 oktober zal de Aalstenaar met zijn stem duidelijk maken wat zijn visie is over onze stad. Ik hoop alvast op een nieuw bestuur dat deze visie ter harte neemt en met een goed gevoel voor samenwerking zich volop zal toeleggen op een positieve ontwikkeling van Aalst!

Geef in 3 kernwoorden terug wie PDS is.

empathie, rechtvaardig, doordacht

 

-          Isabelle

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Isabelle De Wuffel (2).jpg

 

 -  Damiën Van der Schueren   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

“De hedendaagse maatschappij heeft duidelijk nood aan verdraagzaamheid, maar ik zie het omgekeerde steeds in sterkere mate toenemen. In mijn persoonlijke visie is dit probleem van prioritair belang omdat een maatschappij valt of staat met de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Daarom vind ik de realisaties van Het buurthuis “de Brug” en het Sociaal huis uitermate belangrijk. Deze lijken op het eerste zicht misschien maar een paar druppels water op een hete plaat maar op lang termijn zijn dergelijke verwezenlijkingen het enige dat sociale intolerantie terug kan dringen..”

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Damien Van der Schueren.jpg

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

“Mijn vrees is dat een partij met een zwak lokaal programma, verkozen wordt. Of dat er opnieuw een coalitie wordt gevormd, die de impasse, kenmerkend voor het laatste bestuur, verder zet. Wat  ik  evenwel hoop is het efficiënt paars bestuur (met OpenVLD & SP.a) terug in het college te mogen zien.”

Geef in 3 kernwoorden weer wie PDS is.

Begaan, Betrouwbaar, Onbaatzuchtig

-          Damiën

 

 -  Barbara Heyman   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

“Het belangrijkst vind ik is dat Patrick via het realiseren van onder andere De Brug, het Sociaal Huis, het sociaal restaurant, de nieuwe kinderkribbe, het nieuw rusthuis, de sociale UITpas meer kansen, meer mogelijkheden probeert te bieden aan mensen die het moeilijk hebben in onze gemeenschap. Via mijn werk in het buitengewoon onderwijs word ik persoonlijk regelmatig geconfronteerd met kinderen die het niet gemakkelijk hebben, en voor hen is de UITpas een manier om toch nog bepaalde dingen te kunnen en mogen beleven.”

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

“Ik hoop dat de lokale verkiezingen onze mandatarissen in het Schepencollege, die één voor één schitterend werk hebben geleverd de afgelopen 6 jaar, zullen belonen voor het geleverde werk en hen een mooie verkiezingsuitslag zullen bezorgen. (en hopelijk meer verkozenen naar de gemeenteraad zullen sturen).”

Geef in 3 kernwoorden weer wie PDS is.

Sociaal bewogen, harde werker, empathie

-          Barbara

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Barbara Heyman.jpg

 

 -  Joost Van de Voorde   -

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Hiervan verwacht ik een goed resultaat voor het hele team, en als het even kan, een burgemeester uit onze politieke familie. Ook moet er worden samengewerkt met de coalitiepartners zodat Aalst vooruit kan gaan.

Een nieuw bestuur met sp.a zal Aalst een boost geven zodat er verder kan  gewerkt  worden aan stadsontwikkeling op maat van en voor onze inwoners, Deze weg is reeds ingeslagen met de vernieuwing van diverse pleinen. Verder dient er ruimte en mogelijkheden worden gecreëerd voor nieuwe creatieve ideeën. 

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Joost Van de Voorde.jpg

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

De realisatie van de sociale uitpas is een mooi voorbeeld hoe men mensen, die het financieel met minder moeten doen, toch een kans te geven om aan cultuur te doen. Ook de realisatie / vernieuwen van rusthuizen is een +punt en geruststelling voor onze inwoners van de Faluintjes en Aalst. 

Geef in 3 kernwoorden weer wie PDS is.

Een rustige toegankelijke gedreven lokale politicus met het hart op de juiste plaats voor Aalst en zijn zilveren inwoners.

-          Joost

 

-  Andy De Smedt   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Een belangrijke realisatie die nogal eens in vraag wordt gesteld is "de brug". In tegenstelling tot wat sommigen denken of beweren een zeer belangrijk en vaak gebruikt ontmoetingshuis op rechteroever.

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

In de toekomst hoop ik vooral op een groener Aalst, een bestuur dat SAMEN vooruit wil en een verdere uitbouw van de stadsvernieuwing. Werkgelegenheid moet voor elke partij een topprioriteit zijn, al is het een zware opdracht.

Geef in 3 kernwoorden terug wie PDS is.

In iets meer dan 2 jaar partijbestuur kan ik stellen dat Patrick zeer "toegewijd" is, "moedig" en "socialist" (dat laatste is logisch, maar is bij hem gewoon overduidelijk)

 

-          Andy

 

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Andy De Smedt.jpg

 

 -  Isabelle Muylaert   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Als maatschappelijk werker bij het OCMW van Aalst word ik dagelijks geconfronteerd met armoede. Ik draag projecten als het sociaal restaurant dan ook een warm hart toe. Een gezonde maaltijd tegen een lage prijs. Voor velen is dit een noodzakelijke afwisseling van de eentonige, weinig voedzame alternatieven die hun lage inkomen toelaat. Daarenboven is het sociaal restaurant ook een ontmoetingsplaats. Zo ken ik mensen die dagelijks uitkijken naar het middaguur, het moment dat ze een babbeltje kunnen slaan met vrienden in de Brug. Zij gaan huiverend het eenzame weekend in, want dan is het restaurant dicht.

Description: Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Isabelle Muylaert.jpg

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

 Ik heb de indruk dat veel Aalstenaars ontevreden zijn over de huidige gang van zaken en vrees dat dit zal resulteren in een overwinning voor (extreem) rechtse partijen. Mensen denken echter onterecht dat sommige thema's op lokaal niveau kunnen aangepakt worden. Zo zullen er steeds meer allochtonen in Aalst komen wonen en dit zorgt (onterecht) voor angst en ongenoegen.  Deze instroom heeft echter niets te maken met het huidige beleid, maar wel met de uitstekende ligging van onze stad.


Geef in 3 kernwoorden weer wie PDS is.

Voorzitter, empatie, idealist

-          Isabelle

 

-  Charlie De Pauw   -

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Een goede verkiezingsuitslag die ons in staat stelt om ons werk met sp.a in Aalst verder te zetten, zoals de recente vernieuwingen van de verschillende pleinen en een sterk beleid ter bestrijding van de armoede. Ik verwacht wel dat er nog meer wordt gedaan om de positie van de huurders te verbeteren en zeker van diegenen met een laag inkomen voor wie het steeds moeilijker wordt om een betaalbare en kwalitatief goede woning te bemachtigen. Dit is nodig omdat de huurprijzen sterk stijgen en het sterkst voor de lage inkomens. Daarom hoop ik dat er een regulering van de private huurmarkt komt om deze mensen een betere bescherming op de woningmarkt te bieden.

 

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW

Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Het sociaal restaurant lijkt me toch een van de belangrijkste aangezien het een ontmoetingsplaats is voor vele mensen. Verder biedt het ook tewerkstelling voor kansengroepen en serveert het gezonde maaltijden.

Geef in 3 kernwoorden terug wie PDS is.

Bekwaam, betrokken en sociaal

 

 

-          Charlie

 

Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Charlie De Pauw.jpg

 

 -  Niels Neetens   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

Een van de beste realisaties is de vernieuwing van het Vredeplein. Vroeger werd het Vredeplein een beetje vermeden door jongeren zoals mij, maar nu is het net omgekeerd. Het nieuwe plein is een nieuwe ontmoetingsplek geworden voor zowel jong en oud en bovendien wordt zo het imago van de stad verbeterd. Dankzij het Vredeplein is er nu een extra trekpleister bijgekomen.


Ook het sociaal restaurant is een fantastisch initiatief. Voor mensen die het moeilijk hebben en leven in armoede is dat een schitterend idee. Mensen kunnen er goed eten voor een schappelijke prijs. Dat is toch ronduit schitterend!  Alle beetjes helpen om zelfs de armere mensen een menswaardiger en beter bestaan te laten leiden.

 

 Description: Description: D:\Pictures\Verkiezingscampage PDS\Campagne PDS\FOTO'S 2012\Kandidaten brochure 10\Niels Neetens.jpg

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Bij de volgende verkiezingen hoop ik dat de opkomst van extreemrechts een beetje wordt afgeremd door de SP.a. Het is een sterke lijst met een mooie mix met ambitieuze jonge mensen en ervaren rotten die de stad vooruit willen helpen i.p.v. te stagneren


Geef in 3 kernwoorden weer wie PDS is.

Menslievendheid, onzelfzuchtig en toegewijd.

 

-       Niels

 

 

-  Livia Van Eeckhaut   -

Vertel iets over de realisaties van de voorzitter van het OCMW Patrick De Smedt. Wat is voor jou het belangrijkst?

De opening van het Sociaal huis is een troef in Aalst en een voorbeeld voor andere steden! Vele mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en in het Sociaal Huis krijgt men ofwel onmiddellijk een antwoord, of een doorverwijzing naar de juiste mensen of dienst. Door de samenwerking met o.a. het CAW  krijgen de mensen vlugger informatie en dus betere hulp.

De oprichting van het Centraal aanspreekpunt kinderopvang was een noodzaak en de centrale aanmeldingslijst een zeer goed initiatief! Als jonge mama heb ik gemerkt hoe zenuwslopend het is om goede kwalitatieve opvang te vinden. Het inschrijven en hollen van crèche naar crèche om de kleine uk in te schrijven op afzonderlijke lijsten is door de centrale lijst overbodig geworden. Het 'Molenwiekje' is dus een mooi voorbeeld van goede en kwalitatieve kinderopvang!

 

Wat verwacht je van de lokale verkiezingen?

Ik verwacht dat Aalst verder vorderingen maakt betreffende haar sociaal beleid. Aandacht voor alleenstaande ouders, werkgelegenheid creëren, armoede bestrijden en het onderwijs zijn essentieel om aandacht aan te besteden. Openbare ruimte met nog meer groene inplantingen zijn een pluspunt. Op vlak van cultuur mogen de inspanningen zeker niet afnemen aangezien 'verwondering' - zie Cirk - een heerlijk en noodzakelijk goed is in de huidige moeilijke samenleving.

Geef in 3 kernwoorden terug wie PDS is.

Idealistisch, gereserveerd, werker

 

-          Livia

 

Description: C:\Users\Roel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\277.jpg