DEWACO

 

Het leven zoals het is en was in de Dewacosite:

Een interview met Patricia Ghijsbrecht, Linda Van Heck, Marie-Thérèse
De Brucker en Thomas Van der Donck (medewerkers Dewaco), Geert
Roelandt (wijkinspecteur) en Luc Van der Haegen (bezieler van vzw
De Vliegers).


Sinds de jaren zeventig heeft de Arendwijk zijn eigen skyline: de Dewacosite.

De Dewacosite bestaat uit 6 woonblokken waarvan er 5 opgetrokken zijn aan het eind van de Rozendreef en één aan de Oscar
Debunnestaat. De eerste 4 blokken werden gebouwd tussen 1971 en 1980. De voorlaatste blok werd zo’n 20 jaar geleden in dienst geno-
men, de laatste zo’n 8 jaar geleden.

Vandaag wonen er 378 mensen in 243 appartementen. Normaal zijn er meer appartementen maar door de renovatiewerken zijn er in blok
1 vandaag slechts 28 appartementen bewoond. +/- 6,9% zijn kinderen jonger dan 6 jaar, +/- 6,6% zijn kinderen van 6 tot 12 jaar en
+/- 4,5% zijn tieners tussen de 13 en de 18 jaar. +/- 52,4% zijn bewoners tussen de 19 en 60 jaar oud en +/- 29,6% zijn ouder dan 60 jaar. 20,37%
van de totale Dewacobewoners is van allochtone origine

Wij zijn te gast bij het Dewacoteam en worden in het wijkbureel begroet door maatschappelijk werker Thomas Van der Donck, wijkin-
specteur Geert Roelandt, drie vriendelijke maar kordate vrouwelijke conciërges en Luc van der Haegen. Marie-Thérèse De Brucker, zelf de
eerste bewoonster van de eerste blok (huisnummer 159), is sinds 1977 de conciërge van blok 3 (huisnummer 163).

Linda Van Heck werkt sinds 1979 als conciërge in blok 2 (huisnummer 161) en Patricia Gijsbrecht is sinds 1983 conciërge van blok 1. De vier-
de conciërge Rita Verhoeven is momenteel in ziekteverlof zodat de drie dames op de foto samen ook nog de blokken 4, 5 en 6 onder hun
hoede nemen.

Dames, waaruit bestaat jullie job?
Bijna in koor: ‘Het onderhoud van de trappen, de gangen en alle gemeenschappelijke ruimten is ons eerste werk maar…’
Marie-Thérèse: ‘… sommigen die onze taal niet goed begrijpen en die hier officiële brieven krijgen, trachten wij dan te helpen door of te
vertalen, of door hen met handen en voeten uit te leggen wat er in staat.’
Linda: ‘Maar ook het oplossen van kleine defecten door herstellingen aan te vragen of door zelf een chauffage terug op te starten.’
Patricia: ‘Wanneer vooral ouderen ziek zijn, helpen wij ze een handje door bijvoorbeeld eens dringende boodschappen te doen, of door
hen te helpen met ’t een of ’t ander.’

Wat is de werking van het buurtbureel?
Thomas: ‘Elke maandagochtend vanaf 9 uur komen de wijkagent, de conciërges en ikzelf hier samen. De conciërges melden dan alle ‘pro-
blemen/vragen’ die ze aangereikt krijgen door de bewoners en die ze zelf niet kunnen oplossen. Samen met Geert bekijken wij dan hoe wij
voor deze vragen snel een oplossing kunnen vinden. Snel overleg met alle betrokkenen brengt veelal een oplossing.’
Geert: ‘Op maandag organiseren we van 10 tot 12 uur luistersessies waar zowel de bewoners, maar ook de buurtbewoners terecht
kunnen met hun individuele problemen. Kleine storende feiten die kunnen uitgroeien tot moeilijkheden krijgen een onmiddellijke behan-
deling. Wanneer de mensen zien dat wij hun problemen ter harte nemen voelen zij zich reeds voor een groot deel geholpen. Luisteren
is belangrijk, maar samen een snelle oplossing zoeken is nog belangrijker. Door het openstellen van een buurtbureel kunnen wij zeer snel
op de bal spelen.’

 
Wat zijn vandaag de problemen op de Dewacosite?
Linda: ‘Probleem nummer één is zonder twijfel het sluikstorten! Dewaco huurt afvalcontainers voor de bewoners. Zij hoeven er dus
geen Ilva-zakken te betalen om er hun huisvuil in te deponeren, maar er wordt vooral door niet-bewoners veel afval achtergelaten in en
rond de containers. Hier wordt gezocht naar een betere oplossing.’

Patricia: ‘Sommige huisdieren zorgen ook voor veel overlast. Geert en Thomas treden echter snel op, zodat alles binnen de perken blijft.
Ondertussen is het huurreglement aangepast zodat voor nieuwe huurders geen huisdieren meer zijn toegestaan. De bestaande
huurders mogen hun huisdier nog houden indien deze niet voor overlast zorgen. Dit probleem zal dus op termijn verdwijnen.’

Klopt het dat hier ook een kantine is?
Luc: ‘Sinds 25 jaar baat de VZW De Vliegers een kantine uit in blok 2 (huisnummer 161). Nu is ze nog open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 18.30 tot 22 uur. Deze ruimte biedt plaats aan ongeveer 30 personen. Daar kunnen ook vergaderingen plaatsvinden. Er kunnen dran-
ken verkregen worden aan de democratische prijs van 1,-EUR. Dit was dan ook de vergaderzaal bij uitstek voor VZW De Vliegers die er
vroeger de jaarlijkse kermisfeesten in voorbereidden. In de winterperiode kent de kantine niet zo’n groot succes. In de zomer, wanneer
er een terrasje buitenstaat, is de opkomst groter.’

Foto officiële opening van de kantine en overhandiging van de officiële vlag van VZW De Vliegers – Dewaco Aalst