VOOR CIRCA 27 MIJOEN EURO CONCRETE INVESTERINGEN IN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2006

 

 

De goedgekeurde buitengewone stadsbegroting 2006 is in totaal goed voor 33,5 miljoen Euro.

 

Na aftrok van de investeringstoelagen aan kerkfabrieken, de sportsector, natuurpunt en politie en na verrekening van de verdere pensioenreserves blijft nog een concreet investeringsprogramma van circa 27 miljoen Euro.

 

Hiervan gaat circa 4 miljoen Euro naar de sectie gebouwen, circa 17,5 miljoen Euro naar het beheer van de publieke ruimte, de rest wordt aangewend voor de diverse andere kleinere investeringen (wagenpark, materiaalvoorraad, enz).

 

GEBOUWEN

 

Omvorming stadsgebouwen van stoom naar aardgas                  1 412 000 Euro

-         Oogappel

-         ABK-Nieuwbeekstraat

-         Freinetstraat Vredeplein

-         Brandweer

-         Stedelijke werkhuizen

-         Onthaalcomplex en personeelsdienst Keizersplein

-         Stadsarchief

-         Museum (gerestaureerd gedeelte)

-         Zwembad

 

(voorzien voor 2007 : stadsadministratie Grote Markt en Zwarte Zusterstraat, Belfort, Dekenij, CC De Werf en beschermd gedeelte museum)

 

Telken jaren terugkerende dossiers                                              380 000 Euro

 

-         Waterdichtingswerken en betonherstellingen

-         Aanpassen gebouwen aan verslagen brandweer en nieuwe normering (vnl cc De Werf)

-         Plaatsen zonnewering

-         Bezetten vrijgekomen gevels

-         Afkoppelen en recuperatie van regenwater (oa Forum)

-         Ambtshalve uit te voeren werken

-         Prefabkelders

-         Onderhoud aan stookplaatsen

 

Aankoop dossiers                                                                           165 000 Euro

 

-         Kantoormeubilair (vnl ergonomische stoelen)

-         Hout- en houtachtigen

-         Bouwmaterialen

-         Beton en mortel

-         Binnenafwerkingsproducten

-         Materialen voor bouw columbaria

-         Vernieuwen keukenmaterieel

 

 

 

Werken aan scholen en speelkoeren                                          445 000 Euro

 

-         School Binnenstraat : verwijderen van asbesttegels en vernieuwen bevloering : fase II

-         APK Vredeplein : plaatsen nieuw schrijnwerk met dubbele beglazing

-         Schilderwerken aan gevel B. Van Hoorickstraat

-         Schilder- en herstelwerken aan kroonlijsten

-         School Edixvelde : plaatsen nieuw schrijnwerk met dubbele beglazing

-         Nieuwbeekstraat : vernieuwen bevloering in klassenvleugel

 

Cultuur                                                                                           585 000 Euro

 

-         CC De Werf : vernieuwen vloerbekleding

-         CC De Werf : vernieuwen podiumtafel

-         Restauratie herinneringsmonumenten en standbeelden

-         Museum : herstel pleisterwerken en schilderwerken (kloosterpand)

 

Sport                                                                                             103 000 Euro

 

-         Osbroek : gebouw atletiekpiste : herinrichting

-         Osbroek : sanitair gebouw : vernieuwen dakdischting

 

Kinderdagverblijven                                                                    43 000 Euro

 

-         Oogappel : isoleren plat dak en vervangen dubbele beglazing

 

Andere

 

-         Plaatsen nieuw schrijnwerk aan stadsgebouwen : individuele ramen/deuren die versleten zijn (50 000 Euro)

-         Verwijderen graffiti en plaatsen beschermlaag (25 000 Euro) (oa voorgebouw keizershallen)

-         Brandweer : plaatsen goederenlift (60 000 Euro) : naast toren wordt nieuw aangekocht adembeschermingsapparatuur op verdieping gestockeerd

-         Leveren en plaatsen van openbare toiletten (200 000 Euro) cfr. deze in Gent geplaatst zijn, voor stadscentrum en deelgemeenten, ± 10 stuks

-         Leveren en plaatsen van nieuwe slagboom Huis De Bolle (7 500 Euro)

-         Kerkhoven deelgemeenten : sanitairen aanpassen aan minder validen (80 000 Euro)

-         Kerkhof Aalst-centrum : restauratie van kerkhofmuur (90 000 Euro)

-         Stadsgebouw Zwarte Zusterstraat : schilderwerken aan gevel (30 000 Euro)

 

 

PUBLIEKE RUIMTE

 

De klemtoon van de voorziene infrastructuurwerken ligt voor de laatste maal op de zuivering van de waterlopen. Na uitvoering van deze begroting zal het afvalwater van 95 % van de Aalsterse woningen gezuiverd worden. Daarnaast worden ook heel wat versleten straten vernieuwd, worden parken en plantsoenen aangepakt en wordt er aan de verkeersveiligheid gewerkt. In 2007 komt de klemtoon op 2 grote stadsprojecten te liggen : de Hopmarkt en de Stationsomgeving.

 

Projecten in het kader van de waterzuivering

 

-         Aanleg ontbrekende riolering in de Abdijstraat te Meldert :          70 000 Euro

-         Stadsaandeel in de Aquafincollector ‘Gudula’ te Herdersem :
wegen en rioleringswerken in de Grote Baan, Broekstraat,
Kouterbaan, Kapelleommegang en Pontstraat :                           3 500 000 Euro

-         Stadsaandeel Aquafincollector ‘Kapellemeersen’ te
Erembodegem : wegen- en rioleringswerken in Resschebeke
en Ten Bos :                                                                              1 150 000 Euro

-         Stadsaandeel in de Aquafincollector ‘Asse Ter Heide’ te
Meldert : rioleringswerken in de Putstraat                                   1 350 000 Euro

-         Afkoppelen oppervlaktewater Kerrebroek                                 110 000 Euro

-         Afkoppelen oppervlaktewater Dries te Nieuwerkerken               840 000 Euro

-         Afkoppelen oppervlaktewater Kluisdreef                                    880 000 Euro

-         Uitvoeren van herstellingen aan de riolering                                 600 000 Euro

 

Wegeniswerken

 

-         Aanleg van voetpaden                                                               125 000 Euro

-         Heraanleg van de Immerzeeldreef                                              1 700 000 Euro

-         Heraanleg van de Watertorenstraat                                            200 000 Euro

-         Stadsaandelen in de gewestelijke ‘Zwarte punten’ projecten
op de ring :                                                                               1 700 000 Euro

-         Uitvoeren van wegherstellingen                                                  800 000 Euro

-         Heraanleg van de Babbelaar- en Zakstraat te Hofstade              1 600 000 Euro

 

Fietspaden en verkeersveiligheid

 

-         Uitvoeren van lokale ingrepen voor verkeersveiligheid                375 000 Euro

-         Aanleg fietspaden langs de N406 wegvak Gijzegem-Oudegem   520 000 Eruo

-         Aanleg fietspad Putstraat Meldert                                               520 000 Euro

 

Parken en plantsoenen

 

-         Herinrichting Beukenhof (Langestraat)                                        400 000 Euro

-         Kunstwerk Astridpark                                                               140 000 Euro

-         Plaatsen openbare toiletten                                                         200 000 Euro

-         Aanleg omgeving buurthuis Hertshage                                         60 000 Euro

-         Aankoop van speeltuigen                                                           50 000 Euro

-         Herinrichting domein Schelfhout (St. Kamielstraat)                     100 000 Euro

-         Aankoop van bomen en maken van boomgaten                         170 000 Euro

-         Aanleg groenvoorzieningen hoek Meganck- en
Wellekensstraat                                                                        100 000 Euro

-         Bouwen schuilhuisje in park Sint Elisabeth                                 50 000 Euro

-         Herstellen wegen Kravaalbos                                                    25 000 Euro

 

Waterlopen

 

-         Renovatie en herstellingswerken                                                150 000 Euro

 

 

Patrick De Smedt

schepen van Openbare Werken

en Patrimonium