Beleidsdocumenten - stad en OCMW

 

Beleidsverklaring OCMW 2007- 2012

 

BELEIDSNOTA STAD AALST 2000-2006

 

OCMW budgetwijziging 2011OCMW

 

meerjarenplan 2012-2014

 

OCMW budget 2012-01-30

 

cultuurparticipatie

 

Finissage « Te Gek » op maandag 7 april

 

FOLDER AANKOOP HUISBRANDOLIE

 

gezondheidsakkoord rusthuizenpersoneel

 

Installatievergadering ocmw-raad 5 januari 2007

 

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN AALST   2008-2013

 

PERSTEKST: Sint-Maarten bestuursakkoord in Aalst voor de periode 2007 – 2012

 

mate van realisatie van het programmacijfers in de regio

 

Meer en beter voor ièdere Aalstenaar

 

NIEMANDSLAND BREIDT OPVANGT UIT

 

niemandsland wordt fors uitgebreid

 

Nieuwjaarsreceptie ocmw personeel 08 januari 2007

 

Nieuwjaarstoespraak 2008

 

ocmw  Budget 2008 – Meerjarenplanning

 

OCMW budget 2009 en wat er schuil gaat achter de cijfers

 

OCMW BUDGET 2011

 

RAPPORT VISITATIECOMMISSIE 2006

 

samenwerking van het ocmw , gemeenten en derden in het lokaal sociaal huis

 

STOP DE ARMOEDE  (oktober 2007)

 

Toelichting budgetwijziging 2/2009, meerjarenplan 2010-2013 en budget 2010-03-02

 

UITBREIDEN VAN HET OCMW GEBOUW MET EEN NIEUW ONTHAALGEBOUW

 

VOORNAAMSTE WERKEN AAN GEBOUWEN

 

VOORWOORD BIJ ACTIVITEITENVERSLAG 2010

 

WAKKERE BURGERS NOG NIET WAKKER TE AALST

 

WINTERNOODPLAN OCMW-CAWRA-Sociaal Huis

 

zorgstrategisch plan OCMW-aalst