Speciale gelegenheden

 

 

25 JAAR ALBERT SAEYS 

 

70 jaar atheneumgebouw

 

75 jaar inzet: Jantje en Martha zijn " levende monumenten "

 

AFSCHEID SCHEPEN GRACIENNE VAN NIEUWENBORGH ALS SCHEPEN

 

AFSCHEID VAN DE OCMW-RAADSLEDEN  GODELIEVE EN NICKI

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 APRIL 2013 (toespraak pds)

 

Chris en Hilaire Lievens – Borms – gouden jubileum

 

DAENS

 

DE HEILIGE PATRICK DE SMEDT

 

Gekloetj viert de feestdag van de Patroonheilige van ’t Oilsjters OCMW

 

Gelegenheidstoespraak Partij voor Gracienne 30.01.2008

 

HOBBYTENTOONSTELLING HARVA

 

INFOBO OPENINGSTOESPRAAK 28 MAART 1997

 

JAARLIJKSE HERDENKING RUSTHUIZEN

 

JUBILEUM KAREELOVEN

 

OFFICIEEL OPENINGSFEEST VZW PAROL WOENSDAG 23 FEBRUARI 2005

 

Opening containerpark Spuimeersen Hofstade  18 DECEMBER 2004 

 

OPENING TENTOONSTELLING lUC ARIJS

 

Pensionering Paul Van Goethem

 

pensionering francine de schrijver

 

SENIOREN ACADEMIE   12 OKTOBER 1991

 

Tekstbijdrage in jaarlijkse “Gilles”-brochure

 

TOESPRAAK pds OP ALGEMENE VERGADERING VAN 5 NOVEMBER 2012

 

UITREIKING VVAK-PRIJS ZONDAG 9 DECEMBER 2001

 

VIERING KEIZER KAMIEL

 

VIERING 25 JAAR 'T SPIEKEN

 

VIERING 35 JAAR RESTAURANT ZORBA DE GRIEK IN AALST

 

VREDESPRIJS AAN JEF DE LOOF – zondag 25 januari 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITREIKING VVAK-PRIJS

ZONDAG 9 DECEMBER 2001

 

 

Goedemiddag beste vrienden, geachte kunstliefhebbers,

 

Vooreerst ook mijn felicitaties aan de verantwoordelijke van de Dexia bank voor de geslaagde restauratie van het voormalig Huis Van Herreweghe.

 Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening containerpark Spuimeersen Hofstade

18 DECEMBER 2004

 

 

Namens het Aalsterse stadsbestuur en de intercommunale Land van Aalst, verwelkom ik jullie graag bij de officiële opening van het nieuwe containerpark Spuimeersen hier te Hofstade.

Aan deze dag is een lang en ingewikkeld verhaal vooraf gegaan.

We kunnen vandaag alvast stellen dat het kluwen voor alle partijen, inclusief de gebruikers van containerparken, uiteindelijk in een happy end is geëindigd.

Lees meer…

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

OFFICIEEL OPENINGSFEEST VZW PAROL
WOENSDAG 23 FEBRUARI 2005

 

 

Een citaat ter inleiding : “Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. In de gemeenschap loopt niemand ooit alleen”.

Lees meer…

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

INFOBO

OPENINGSTOESPRAAK 28 MAART 1997

 

 

Geachte collega's van de Gemeenteraad en het College,

Mijnheer de voorzitter en medewerkers,

Dames en heren exposanten,

Dames en heren van de pers,

Dames en heren,

 

 

Wij zijn toe aan de 16e editie van Infobouw, in Aalst steevast Infobo genoemd naar de gelijknamige VZW die de beurs organiseert met medewerking van het stadsbestuur. Gaandeweg is deze bouwbeurs uitgegroeid tot een begrip en niet te missen evenement voor alle bouwlustigen in Aalst en ver daarbuiten.

Het feit dat de oude zaal van de Keizershallen niet meer kon of mocht gebruikt worden, zorgde aanvankelijk voor de nodige problemen maar bleek uiteindelijk de stimulans om het nog beter te doen. Onvermijdelijk ging hiermee een totale herindeling en herschikking gepaard. Het geheel oogt nieuwer en groter.

 

120 exposanten staan klaar om de meest uiteenlopende producten en diensten voor te stellen aan het bouwlustig publiek. Ondanks de neerwaartse trend van beursbezoeken in het algemeen en ondanks de economische crisis is deze bouwbeurs er in geslaagd het bezoekersaantal gestadig te doen toenemen, waarbij het relatief aandeel van het jeugdig publiek van jaar tot jaar groter is geworden.

In de persnota die verspreid is wordt gemikt op 30.000 bezoekers. Volgens de organisatoren ambitieus maar haalbaar.

 

Dames en heren,

 

Bouwen is voor veel mensen de belangrijkste investering van hun leven, waar veel komt bij kijken. De huidige gunstige evolutie in de particuliere woningbouw wordt grotendeels bepaald door het hypothecair rentepeil en de bouwkosten.

De rentevoeten vandaag zijn bijzonder aantrekkelijk. De verwachte stijging van de lange termijnrente, die normaal gesproken tijdelijk zal zijn en ten hoogste 1% bedragen, zou de kandidaat-ontleners er moeten toe aanzetten om nu van het huidige rentepeil te profiteren. Speculeren op nieuwe rentedalingen, die hoe dan ook slechts miniem kunnen zijn, is niet echt aangewezen. In deze omstandigheden is de maandelijkse afbetaling van een hypothecaire lening vergelijkbaar met een huurprijs en kan in een aantal gevallen zelfs lager liggen.

 

De bouwprijzen blijven in verhouding gematigd. De Abex-index van de prijzen in de woningbouw is in 1996 globaal genomen stabiel gebleven. De bouw van de eengezinswoningen kost tussen de 25 en 30.000,-fr per m². Sommige aannemers bieden al woningen aan tegen 30.000,-fr/m² BTW inbegrepen. Het gemiddelde BTW tarief, bijvoorbeeld op een woning van 4,5 miljoen frank bedraagt momenteel 17% in plaats van 21%, dank zij het tarief van 12% op de eerste schijf van 2 miljoen.

Uit de eerste aanwijzingen blijkt dat ook de vastgoedmarkt mee profiteert van de lage hypothecaire rentevoeten. In 1996 vonden in Vlaanderen zo'n 130.000 gronden een nieuwe eigenaar. En dan heb ik het enkel over de verkoop van gronden en niet over huurovereenkomsten van meer dan negen jaar, het vestigen van een erfpacht of opstalrechten en andere vormen van overdracht. Cijfers tonen ook aan dat in 4/5 van de Belgische arrondissementen een bouwgrond kan gevonden worden voor minder dan 750.000,-fr.

 

Inzake loonkosten is de bouw kwetsbaar omdat hij van alle industriële sectoren veruit het meest arbeidsintensief is. De personeelskosten maken 80% uit van de toegevoegde waarde, tegen gemiddeld 63% voor de andere sectoren. Om die handicap weg te werken heeft de bouw overal waar mogelijk productiviteitswinst moeten zoeken.

 

De sector wordt daarbij geholpen door het op de markt verschijnen van nieuwe materialen en technieken, verdere automatisering, de prefabricage van steeds grotere elementen die op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden enzovoorts...

Zoals de zaken er nu voorstaan kunnen wij hieruit concluderen dat de Vlaamse woningbouwsector langzaam van een zware crisis herstelt. De bedrijven zullen de nadruk leggen op " langzaam " en er op wijzen dat het netto-rendement door de hoge sociale lasten te laag blijft. Het gevolg daarvan is banenverlies, terwijl meerdere studies aantonen dat de bouw qua tewerkstelling gevoeliger is voor een verlaging van de sociale lasten dan andere sectoren.

Bovendien is de bouw nog vrijwel de enige sector die de arbeidsuitstoot van handenarbeid uit de industrie kan opvangen.

Hoe dan ook, dames en heren, moeten wij tot het inzicht komen dat een activiteitsstijging in de bouw of anders gezegd een toenemende vraag het gevolg is van  factoren die op mekaar inwerken : het hypothecair rentepeil, de bouwkosten, het BTW tarief, de huurprijzen, de vastgoedfiscaliteit en de sociale lasten. Het is eveneens bekend dat de bouwsector daarnaast aandringt op een herziening van het vergunningsbesluit van 6 februari 1971

omwille van de huidige massale administratieve vertragingen die bouwaanvraagdossiers ingediend bij de Vlaamse administratie voor Ruimtelijk Ordening, oplopen.

 

Ten slotte, dames en heren, is het misschien toch wel interessant om bij deze gelegenheid iets te vernemen over de in de markt momenteel aanwezige trends.

Als we mogen voortgaan op de jaarlijkse enquête van "Verstandig bouwen en renoveren" steken de Vlamingen iets minder zelf de handen uit de mouwen dan een jaar geleden.

Een tweede vaststelling is dat de fermette nu voorgoed op de terugweg lijkt. Er wordt in alle provincies minder rustiek gebouwd. Dat gaat gepaard met een flinke achteruitgang van hout als materiaal voor binnen-en buitenschrijnwerk. Ook de vaststelling dat platte daken meer in trek zijn dan zadeldaken - je ziet trouwens steeds vaker een combinatie van beide - is een bijkomende indicatie van de moderne stijl.

Wat de verwarming betreft gaan verwarmingselementen er opnieuw sterk op vooruit, terwijl elektriciteit en stookolie als energiebron terrein verliezen t.o.v. aardgas.

De nieuwste trends vormen als het ware een tegenpool. Enerzijds zit de domotika met o.a. gesofistikeerde keuken- en badkamerinstallaties in de lift. Anderzijds lijkt het zogenaamd bio-ecologisch bouwen langzaam maar zeker het geitenwollensokken stadium te ontgroeien.

 

Zo wint het gebruik van leem, recycleerbare isolatiematerialen en alternatieve energievormen aan belang. Mede door de hogere kosten blijft bio-ecologisch bouwen in het geheel van de activiteiten voorlopig een marginaal verschijnsel. Gericht op de toekomst is de idee van een woning als op natuurlijke wijze afbreekbaar product erg aantrekkelijk, gelet op het gunstig milieu-effect en de steeds schaarser wordende ruimte.

 

Tot slot, dames en heren, vestig ik graag uw aandacht op enkele van de belangrijkste bijkomende activiteiten van Infobouw.

In het voorgebouw van de Keizershallen, op de eerste verdieping, loopt samen met de beurs de tentoonstelling "Lijn en Kleur". Zes kunstenaars stellen er hun werken tentoon.

Op 12 en 13 april vindt in het kasteel De Rozerie op de Brusselsesteenweg de prachtige Tuin-Expo plaats, die dan op 26 en 27 april ook nog eens zal te zien zijn in het domein Breivelde te Grotenberge bij Zottegem. In de schaduw van het grote beursevenement groeide ook al een traditie inzake humanitaire hulpacties.

Voor de 2de keer steunt Infobo de dienst nazorg van het Don Bosco-instituut. Deze dienst volgt schoolverlaters en helpt hen om in het arbeidscircuit aan de slag te kunnen.

 

Rest mij om te eindigen nog de organisatoren nu al te feliciteren met de vernieuwde aanpak en de positieve reactie op de gewijzigde omstandigheden. Ik hoop dan ook dat de voorzitter Hubert Vinck, bestuur en medewerkers van Infobo evenals alle exposanten met deze 16e editie het succes van de vorige zullen evenaren en zelfs overtreffen.

 

Het is voor mij een eer en een genoegen "Infobouw 1997" officieel voor geopend te verklaren.

 

Dank u wel.

 

Patrick DE SMEDT

Schepen van Openbare Werken,

Patrimonium en Huisvesting.

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

SENIOREN ACADEMIE

12 OKTOBER 1991

 

 

Dames en heren,

Geachte genodigden,

Beste vrienden,

 

Ik wil hier eerst en vooral de op de uitnodiging aangekondigde collega-schepen Gracienne Van Nieuwenborgh verontschuldigen. Zij kon hier onverwachts niet aanwezig zijn en heeft mij gevraagd om U, ook in haar naam, hartelijk te verwelkomen, wat ik bij deze namens het College van Burgemeester en Schepenen graag doe.

 

Beste senioren,

 

Welkom in Aalst. Welkom in het cultureel centrum "De Werf".

"Aalst plezante stad" is een omschrijving, terug te vinden in toeristische brochures over Aalst, die refereert naar het alomgekende Aalsterse karnaval. Tegelijkertijd wil deze uitspraak ook zeggen dat het aangenaam vertoeven is in onze Ajuinstad en dat Aalst zijn bezoekers veel te bieden heeft. Best gekend zijn de historische gebouwen van de stadskern : Belfort, Sint-Martinus, Oude-hospitaal, Borse van Amsterdam. Een bezoek is meteen ook een ontmoeting met Dirk Martens, Priester Daens, Valerius De Saedeleer en ons aller Louis-Paul Boon. Men kan hier ook de rust van het uitgestrekte stadspark of de landelijkheid van de Faluintjes opzoeken.

 

Meer dan 500 horecabedrijven bieden een gevarieerde keuze aan restaurant- en logie-accommodaties. Men mag ten slotte ook niet vergeten dat Aalst, als belangrijk regionaal commercieel- en handelscentrum, zowat aan de periferie van de hoofdstad van Europa gesitueerd is en daardoor interessante potentiële groeimogelijkheden heeft.

 

Met de ingebruikname van dit cultureel centrum op 5 maart 1988 kreeg Aalst ook op cultureel en artistiek gebied ongekende mogelijkheden. De werf groeide uit tot een groot cultuur- en ontmoetingscentrum, als exponent van een samenleving die vrije tijd en cultuur tot een essentieel onderdeel van haar bestaan wil maken. De werf biedt niet alleen een podium voor artistieke kwaliteit uit binnen- en buitenland, maar steunt ook, als dienstverlenend centrum, de initiatieven van het rijke Aalsterse verenigingsleven.

 

Vandaag zijn wij bijzonder verheugd gastheer te mogen zijn van de senioren-academie van de Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden.

Sedert 2 jaar wordt met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan een waaier van activiteiten, waarmee men zich vooral wil richten tot de jongste groep van gepensioneerden, die niet of nog niet aangesloten zijn bij een bond.

 

In dit verband verwijs ik graag naar de zeer verzorgde maar jammer genoeg éénmalige uitgave "Weet Wijzer" de mutualistische gids voor senioren.

Wij zijn ook zeer verheugd dat alle voordrachten uit het programma '91 - '92 in dit cultureel centrum gehouden zullen worden. Het is trouwens niet voor het eerst dat de federatie hier te gast is.

 

Wanneer men het heeft over "bonden van gepensioneerden" of over het seniorenwerk in het algemeen, dan denken buitenstaanders dikwijls aan oudere mensen die alleen maar kaarten, koffietafel houden, dagreis maken en baandancings bezoeken.

 

Welnu, als ik zo het programma van de academie voor het volgend jaar bekijk, dan is het voorgaande, op zijn zachtst uitgedrukt, een eenzijdig en vertekend beeld. De senioren-academie biedt inderdaad veel meer kansen en mogelijkheden.

 

Naast ontmoeting en ontspanning biedt het programma ook vorming, dienstverlening en zelfs belangenverdediging.

 

Arbeid alleen is gelukkig niet meer het enig zingevend element in het leven : mensen kunnen zich gelukkig nu ook meer en meer oriënteren op gezin en vrije tijd. Een mogelijkheid waaraan onze socialistische strijd zeker niet vreemd is. Mensen hebben tegelijkertijd ook behoefte aan sociaal contact, zelfwaardering en zelfrealisatie. De idee van "life-long learning" maakt de laatste jaren steeds meer opgang.

 

Met opnieuw een doel, met nieuwe plannen, bewaren we ook op latere leeftijd onze zelfstandigheid en geven we diepgang aan ons leven en aan dat van anderen. Dit is, denk ik, de belangrijkste boodschap van vandaag.

 

Ik maak hier tot besluit van de gelegenheid graag gebruik om de verantwoordelijken van onze mutualiteit Bond Moyson te bedanken. Is de hoofdzetel dan al niet in Aalst gevestigd ? Tot spijt van wie het benijdt, dan is daar altijd nog onze dynamische en sympathieke voorzitter en pleitbezorgster gezellin Christiane Roelandt.

Ik dank ook kameraad Pierre Janssens, Algemeen Secretaris, die samen met Christiane de weg effende voor de nieuw bouwprojecten in Aalst. Wij zijn U daar als Aalstenaars vanzelfsprekend dankbaar voor.

 

Ten slotte dank ik ook Gracienne De Bruyn, die als federaal verantwoordelijke samen met vele anderen instaat voor de praktische organisatie van de dagdagelijkse werking van de seniorenacademie.

 

Dames en heren,

 

Ik wil hier besluiten. De volgende sprekers zullen U zeker nog heel wat interessante informatie kunnen bezorgen. Ik weet haast zeker dat U tijdens de komende werkingsperiode nog veel boeiende en prettige dagen met de senioren-academie wachten, die ik dan ook voor de toekomst het grootst mogelijk succes toewens.

 

Ik dank U voor uw aandacht.

 

 

PATRICK DE SMEDT

Schepen van Openbare Werken

en Patrimonium

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSTOESPRAAK  2006 SP.a Aalst Centrum

 

 

 

 

Namens het bestuur : beste wensen voor 2006 : zowel privé/persoonlijk en in het gezin als politiek voor onze partij de Spa, zeker dit jaar in het verkiezingsjaar.

 

Ieder jaar is dit het moment waarop ik de gelegenheid heb om even stil te staan bij de belangrijkste politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar met tevens een politieke blik naar de toekomst.

Ik wil echter dit jaar ook een aantal mensen in de partij even in de bloemetjes zetten. Het wordt vanavond een klein bloemengala, maar terecht. Jullie weten het, Steve Stevaert sprak van de SPa politiek voor de mensen. Vande Lanotte spreekt nu van de SPa voor iedereen.

Maar dit alles kan maar dankzij de inzet van onze eigen mensen, onze mandatarissen en onze militanten. En dat wordt soms te vaak vergeten.

Ik kom er straks op terug.

 

Eerst de politiek.

Nationaal kunnen we natuurlijk niet naast het vertrek van onze nationale voorzitter Steve Stevaert die,  weliswaar in een andere stijl, maar zeker even waardevol werd opgevolgd door Johan Vande Lanotte.

Het generatiepakt zindert nog na in de socialistische beweging, in de partij en in de vakbond. Het strijdend beeld op televisie, in alle mogelijke programma’s herhaald, van ons vroeger gemeenteraadslid Jacky Philips tijdens de nationale betoging, blijft ook plakken op ons netvlies.

En toch dient in alle objectiviteit gesteld dat rekening houdend met alle omgevingsfactoren, ook in de ons omringende landen, het Generatiepact een vooral socialistisch pact is en blijft, dat vooral de door socialisten opgebouwde sociale zekerheid toekomstgericht wil veilig stellen.

Naast de maatregelen voor jobcreatie, vooral ook voor jongeren, is het welvaartsvast maken van de pensioenen en andere sociale uitkeringen,  en de nieuwe financiering van de sociale zekerheid uit belastingsinkomsten - ook op kapitaal - zeer belangrijk.

Spijtig genoeg werden deze voor de zwaksten van onze samenleving zeer belangrijke socialistische maatregelen, verdrongen door het debat over het brugpensioen. De slechte communicatie speelde hier een onvergeeflijke rol. Nochtans kan luisteren naar onze mensen zo verhelderend zijn. Dat ondervond onze al even strijdbare verdediger van de Post Freddy de Gelder toen hij ontvangen werd door onze minister voor overheidsbedrijven, toen nog Johan Vande Lanotte.

Hoe dan ook, in Aalst zijn de plooien tussen vakbond- en partijtop gladgestreken. Of de gezamenlijke kurkeninzameling van Erwin en Lucette Callebaut hier plaatselijk iets mee te maken heeft?, zoals Johan Van Biesen schreef in ‘spots’ laat ik in het midden. Erwin zal trouwens bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als geliefd en gewaardeerd vakbondsleider in de voetsporen van Eddie Monsieur en Patrick Jacobs, onze lijst komen versterken. Waarvoor dank.

 

En zo kom ik bij de voor onze stad en onze partij belangrijke gemeenteraadsverkiezingen in oktober dit jaar.

Nationaal werd reeds het startschot gegeven met voorstellen rond 3 belangrijke thema’s : betaalbaar wonen, energiearmoede en pezstbelastingen.

Thema’s waarrond we in Aalst ook zeer aktief zijn. Energie-armoede bv of de problematiek van de zovele mensen die hun electriciteits- of gasrekening niet meer kunnen betalen werd trouwens ook door de Aalsterse werkgroep ‘stop de armoede’ terecht aangeklaagd. Een interview in De Morgen met 2 Aalsterse vrouwen in zo’n noodsituatie gaf trouwens de aanzet tot heel wat initiatieven in het parlement ter verbetering van de huidige regeling waarbij mensen nog slechts 6 ampère krijgen, stroom krijgen via een budgetmeter of zelfs afgesloten worden.

Plaatselijk kan (zacht uitgedrukt) gesteld worden dat nav de nakende verkiezingen in Aalst één en ander in beweging is. Het wordt wellicht voor het eerst een totaal onvoorspelbare verkiezingsuitslag. De problemen binnen de VLD zullen hieraan niet vreemd zijn.

Het initiatief van de Burgemeester om een nieuwe ‘Blauwe Beweging’ op te richten, maar dan tegelijkertijd een kartel te vragen met haar eigen partij, is nog nooit eerder gezien. Dit kan blijkbaar alleen in Aalst.

Wat Annie De Maght nu gaat doen na de VLD-weigering hiertoe, weet niemand. Versnippering in het democratische kamp is niet goed. In die zin valt het persoonlijke initiatief tot oprichting van een nieuwe partij, van Guido Biebaut – ook al doet hij dit met de beste bedoelingen – evenzeer te betreuren.

Krachtenbundeling ter linker zijde lijkt al even moeilijk. Groen weigert nog maar eens een kartel met SP.a . Laat ons echter hopen dat we wel in samenwerking kunnen treden met Spirit  en andere linkse krachten. En hier verlopen de gesprekken wel positief.

Ondertussen werkt onze voorziter van Groot Aalst in alle stilte hard aan een voor onze partij zo goed mogelijke open lijst, zoekend naar zovele  delicate evenwichten. Zijn moeilijke en voornaamste opdracht hierbij is om  vernieuwing, verjonging en ervaring met elkaar te verzoenen. Gisteren bleek op het partijbestuur dat hij daarin moet en zal lukken.

Eensgezindheid, samenwerking en respect voor elkaar, hoe moeilijk soms ook in eigen partij, zal onze voornaamste troef moeten worden bij de verkiezingen.

 

Zoals bekend werden wel reeds een beperkt aantal plaatsen beslist en bekendgemaakt. De lijst zal voor de provincie getrokken worden door Dirk De Meerleer. Voor de gemeenteraad worden lijsttrekker en lijstduwer Ann Van de Steen en Gracienne van Nieuwenborgh. Ikzelf zal – zoals Dirk De Pauw dit zo mooi omschrijft – “de lijst mee trekken vanop de 2de plaats”. Een niet onbelangrijke en ook moeilijke beslissing die ik in alle kameraadschap mee ondersteunde om zo de vernieuwing effectief zichtbaar te maken. En zichtbaarder dan op één kan toch niet. Deze beslissing geeft mij tegelijk wel de gelegenheid om in de campagne minder bezig te moeten zijn met de algemene thema’s. Zo kan ik mij, uiteraard samen met anderen, nu nog meer concentreren op de sociale thema’s, nu zelfs die zwarte partij zich hierop steeds meer probeert te profileren, ook bij onze mensen.

Ann Van De Steen, gemeenteraadslid, ervaren advocate én de dochter van onze vroegere apotheker op de rechteroever, Octaaf wordt dus onze nieuwe lijsttrekker. Wij verwachten veel van haar, zij moet ons samen met alle andere mandatarissen, kandidaten en militanten naar de overwinning leiden. Ann proficiat, je hebt ons aller steun.

Maar de vernieuwing en verjonging zal ook nog op andere belangrijke plaatsen zichtbaar gemaakt worden. Dat  is de moeilijke opdracht van onze voorzitter Dirk De Pauw waarmee hij dagdagelijks bezig is. Ik wil hem hiervoor vanavond nu reeds, we hebben niet altijd de gelegenheid, publiekelijk danken.

Naast lijstvorming is ook en vooral het programma van groot belang. Een uitdaging voor onze nieuwe politiek secretaris Michel Markey en onze fraktievoorzitters Roger D’Hondt en Daisy Van Geit.

Wij hebben er in het college en de gemeenteraad alvast voor gezorgd dat de enigsinds gesaneerde stadsfinancien opnieuw ruimte geven voor belangrijke investeringen in onze stad: denken we maar even aan de ondergrondse parking Hopmarkt, het nieuw administratief centrum, de vernieuwing van de stationsomgeving, het nieuwe buurthuis op de rechteroever, het crematorium, een nieuw industrieterrein, nieuwe sociale woningen, nieuwe rustoorden, een nieuwe hoofdbibliotheek de fuifzaal en nog zoveel meer inzake wegen en andere werken.

Terecht fier mogen we ook zijn over de nog op het einde van het jaar besliste belastingsverschuiving. De forfaitaire huisvuilbelasting werd vervangen door een heffing op waterverbruik volgens het principe de vervuiler betaalt. Dit is een verschuiving die alleen maar socialistisch kan genoemd worden.

En moet het nog gezegd dat we even fier waren toen onze minister Van Brempt vorig jaar de basismobilitiet kwam opstarten in Aalst.

Kameraden hopelijk kleurt Aalst op 8 oktober rood.

Laat er ons vanaf nu samen voor gaan!

 

Beste vrienden ik had het reeds gezegd dat het bestuur vanavond ook een aantal kameraden eens extra in de bloemetjes wil zetten.

 

Het betreffen:

-          Victor steenhoudt (92 jaar)

-          Jan Wauters en Martha Strick (respectievelijk 93 en 87 jaar)

-          Sylvieken Petit (88 jaar) (ook 20 jaar gemeenteraadslid geweest)

Meerssche, ononderbroken bestuurslid van de partij sinds 1959, liefst meer dan 45 jaar. Proficiat en bedankt Paul, met een knipoog naar Camilla, die reeds geruime tijd wegens ziekte niet meer in ons midden kan zijn.

huwelijksverjaardag vierden in het volkshuis. Joseph en Clementine

proficiat. Zij leerden mekaar kennen op de tram in Vilvoorde (toen reeds een link naar het toen nog niet gratis openbaar vervoer). Zij kregen 4 kinderen en 8 kleinkinderen.

Willy Sonck, bezielend coordinator van onze stuurgroep die instaat voor de organisatie van onze partijaktiviteiten.

Marcia De Neve, ons duiveltje doet al, onze secretaris die in de praktijk de echte spil is van de partijwerking in onze onderafdeling.

Onmisbaar en wellicht ook onvervangbaar.

 

Dan kom ik nu bij de voorstelling van onze gastspreker van vanavond.

De overbekende SP.a burgemeester van Gent en de ontdekker en coach van Freya.

Frank Beke is echter ook de voorzitter die samen met onze eigen ondervoorzitter Sam de partij in onze provincie bestuurt.

Hij staat inderdaad bekend als één van de populairste en competentste burgemeesters van het land.

Hij tekende in Gent voor het eerste paarse experiment.

Hij kon in zijn stad, in tegenstelling met alleandere steden, het Blok beter afremmen.

Hij gaf een nieuwe dynamiek aan Gent. De grauwe industriestad werd een hippe bruisende stad.

Hij is de burgemeester die straat per straat, wijk per wijk, van huis tot huis met de mensen gaat praten (én niet alleen in verkiezingsperiodes) iedere week, met of zonder fiets.

En zo heb ik samen met Lucette eens de gelegenheid gehad (wij speelden toen voor medewerker) om met hem zo’n wijkbezoek mee te maken. Het was een prachtige ervaring.

Frank Beke is een voorbeeld voor ons allen.

Hij werkt in stilte zonder profileringsdrang en geeft anderen kansen.

Hij staat voor eenvoud, bescheidenheid, integriteit, correctheid, dossierkennis en vriendelijk. Kortom, hij is bijna mijn evenbeeld (grapje).

Spijtig voor Gent en de SP.a dat Frank de politiek verlaat.

Over de motivering hiertoe zal Tom Van De Putte , journalist bij het Laatse Nieuws het met hem nu zeker hebben.

 

Patrick De Smedt,

Voorzitter.

 

 

 

Terug naar boven…