HARRY PINKY

 

 

De Gilles, de Gilles, de Gilles van Aalst (liedje)

De Handelsschool wuift Harry Pinky uit

FOTO's

Francine De Schryver : Harry Pinky

Harry Pinky exposeert voor de eerste keer

HARRY PINKY 80 JAAR

HARRY PINKY 80 JAAR "Aan Harry Pinky"

Hendrik De Smedt of ‘Harry Pinky’ bezocht alle grote watervallen van de wereld

Jos De Geyter : Harry Pinky in Mikisclub

Lucette Callebaut : Harry Pinky

Marc Galle: Harry of de levensblijheid geïncarneerd

Op bezoek bij HARRY PINKY

Oppensioenstelling Harry Pinky

Patrick De Smedt : “Kerstnachtavonturen” 1986

Patrick De Smedt: nakomertje

Roger D’Hondt : Harry Pinky

Ronny De Bruyn - 2003 - Met dank aan Harry Pinky

Tentoonstelling Arbeiders en Kunst

UITNODIGING VERJAARDAG HARRY PINKY

vaarwel rony - kamiel sergeant

VOLSKMUZIEKANT  HARRY PINKY IS 80

Wanneer Harry Pinky één of ander feest bijwoont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 80ste verjaardag Harry Pinky

 

 

 

 

Terug naar boven… 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick De Smedt: nakomertje

Ik ben zoals men zegt "een nakomertje" en verschil met mijn broer (de
oudste)28 jaar.
Mijn (overleden) moeder werd geboren in 1912, vader in 1911.
Moeder heeft nog gewerkt in verschillende weverijfabrieken in Aalst, in
werkomstandigheden zoals vertoond in de film Daens, die prachtige film over
het daensisme en wat dikwijls vergeten wordt ook over de socialistische
arbeidersstrijd in en om Aalst.
Ik had nog de gelegenheid om met haar (in moeilijke omstandigheden)in de
premièreperiode naar de Daensfilm te gaan kijken.
Alles (behalve het priesterverhaal) was voor haar zo herkenbaar - een
aangrijpend moment.
Mijn ouders hebben inderdaad, vooral ook tijdens de oorlogsjaren, de
arbeidersuitbuiting en -armoede meegemaakt.
Een verhaal uit de moedermond laat mij nog steeds niet los: zij (zoals
zovele anderen) kon (toen vader opgeëist werkte in Duitsland) iedere dag bij
de beenhouwer slechts 1 schijfje beleg kopen voor ze 's morgens vroeg naar
de fabriek ging.
Toen mijn oudere broer (ik was toen nog niet geboren) ziek was spaarde ze
haar dagelijks beleg een ganse week uit om aan de Varkensmarkt 1 perzik te
kunnen kopen voor haar zieke kind.
Haar eerste kind is vroeg gestorven oa door haar eigen ondervoeding tijdens
haar zwangerschapsperiode. Het kind werd zwak en ziek geboren.
Mijn ouders woonden een hele periode in het ondertussen afgebroken beluik
't klein Begijnhof (uitkomend in de Slotstraat)in een klein arbeidershuisje
met een aangestampte vloer zonder tegels en een gezamenlijke toilet aan het
einde van de huizenrij. Rond de tafelpoten werd zand gestrooid ter
versiering.
Later kregen zij het beter en nog een laatgekomen kind.
Dit verklaart mede mijn grote dankbaarheid om als die laatkomer de kans
gekregen te hebben om te studeren en nu dagelijks vanuit mijn politiek
mandaat te kunnen opkomen voor de zwakkeren in onze maatschappij.
Ik zal hierdoor misschien ook meer dan iemand anders een voorstel tot
weigering van ocmw steun (op basis van verslag maatschappelijk werker)
2 keer herlezen vooraleer negatief te (moeten) beslissen.

PDS
 

 

Terug naar boven… 

 

 

 


 

 

Wanneer Harry Pinky één of ander feest bijwoont dan mag je er donder op zeggen dat hij (al dan niet gevraagd)

begint te zingen om dan vlug over te gaan tot samenzang met de aanwezigen (al dan niet door hem gekend).

Iedere keer zal hij ook vragen om de avond af te sluiten met een door hem gemaakt kort dankliedje:

 

WIJ DANKEN U MET BLIJ GEMOED VOOR DEZE SCHONE STONDEN
WIJ ZEGGEN DANK VOOR AL HET GOED DAT WIJ HIER SAMEN VONDEN

 

 

 

Terug naar boven…  

 

 


 

Hendrik De Smedt of ‘Harry Pinky’ bezocht alle grote watervallen van de wereld  (Het Laatste Nieuws 6 mei 2006)

 

 

Wereldreiziger en volkskunstenaar Hendrik De Smedt (75) is gek van watervallen. De man, die beter bekend is onder zijn artiestennaam ‘Harry Pinky’, bezocht alle grote watervallen van de planeet. “Intussen heb ik een vijftal albums met foto’s en een heleboel reisvideo’s. Van de watervallen en andere mooie natuurzichten maak ik nu regelmatig tekeningen.”  Een kwalijke heup verhindert Hendrik intussen om nog te vliegen. “Maar ik ben omringd door herinneringen en souvenirs van verre vrienden. Mijn appartement noem ik lachend mijn klein museum.”

 

“Ik houd van watervallen omdat ze prachtige beelden opleveren in de natuur. In 40 jaar reizen heb ik er onder meer gezien in China, Zuid-Afrika, Rusland en in de fjorden van Noorwegen. In Venezuela bezocht ik zelfs de hoogste waterval ter wereld. De ‘Angels Fall’ stort zich daar 1 kilometer naar beneden. Maar ook de watervallen van Iguaçu moet je gezien hebben. Het is een machtig natuurzicht waar 36 miljoen liter water per seconde naar beneden stort. Het geruis is er oorverdovend. Je wordt er gewoon kletsnat van het opstijgende vocht”, vertelt Hendrik De Smedt, die zijn artiestennaam Harry Pinky kreeg als chef muziek van de Aalsterse Gilles.

Hendrik maakte video’s en honderden foto’s tijdens zijn reizen. “Daar ben ik blij om zegt hij, “Ik heb 167 keer gevlogen om mijn reizen te maken, maar na en heupoperatie mag ik nu niet meer vliegen. Maar ik blijf een gelukkig man. Rondom mij heb ik de herinneringen opgestapeld van ongeveer 200 reizen.”

 

Zijn appartement aan de Rozendreef 167 hangt vol foto’s en souvenirs van verre vrienden. “Ik reisde alleen en had de gewoonte om overal vrienden te maken. Vriendelijk zijn kost geen geld, maar wint het vertrouwen van mensen. Zij hebben mij originele souvenirs meegegeven. Van mijn vriend, professor Seitaro Yoshimoto uit Japan, kreeg ik na onze tochten een model van een authentiek Japans huis met papieren ramen.”

Wie bij Hendrik op bezoek mag, krijgt een kort verslag mee van alle reizen. “Ik wil iedereen aanraden om zoveel mogelijk te reizen. Je leert het leven relativeren. De verslagjes zijn persoonlijke indrukken voor wie geïnteresseerd is. Op mijn tochten heb ik heel wat moois gezien, mar ook ontzettend veel armoede. Het is hier nog zo slecht niet, denk ik dan”, besluit Hendrik.

 

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  

 

 

 

Patrick De Smedt : “Kerstnachtavonturen” 1986

 

 

Hendrick De Smedt, in de Denderstreek beter gekend als Harry Pinky, werd geboren te Aalst  in 1931.

Hij verwierf in zijn streek bekendheid als veelvuldig amateur-kunstenaar. Er zijn immers weinig kunstuitingen die hij nog niet beoefende. Zo was en is hij door vele Aalstenaars welgekend als orkestleider, als showman en animator, als toondichter, als tekenaar, als carnavalist, als boeiend verteller, als dichter … en misschien nu ook als schrijver.

 

In tegenstelling tot zijn tekeningen en muziek, waarmee hij reeds meermaals naar buiten trad, bleven zijn gedichten en verhalen tot op heden opgeborgen in één of andere lade. Toch heeft de gedachte om op één of andere wijze deze werken aan het grote publiek voor te stellen hem nooit losgelaten.

Het voorlezen van deze kerstverhalen tijdens een aantal opeenvolgende privé-kerstavondfeesten, en de positieve respons die Harry bij zijn naaste vrienden kreeg, stimuleerden hem tenslotte om 4 van deze verhalen te bundelen en in boekvorm uit te geven. Op deze wijze krijgen zijn vele vrienden en kennissen nu ook de gelegenheid om de gevoelsmens Harry Pinky in een voor hen nieuwe vorm nog beter te leren kennen.

 

Zijn stille wens wordt werkelijkheid.

 

Hoewel deze verhalen op het eerste gezicht nogal fantasierijk en dromerig overkomen, zullen diegenen die Harry kennen onmiddellijk zijn typische gevoelswereld herkennen.  Zijn liefde voor de mens, de dieren en de natuur gekoppeld aan zijn zin voor avontuur en romantiek lopen als een rode draad doorheen deze kerstverhalen. Heel wat situaties zijn perfect toepasbaar op zijn eigen leefwereld en herinneren aan zijn nostalgische liefde voor de jeugdbeweging.

Deze in spreektaal neergeschreven avonturen leggen zijn ongekunstelde eenvoud en natuurlijke openhartigheid ten volle bloot.

Net zoals de grote Goethe het eens omschreef stoort Harry zich niet aan regels en voorbeelden, evenmin gebruikt hij de vleugels van andereen, maar probeert zelf te vliegen.

Een mooi initiatief dat navolging verdient !

Patrick De Smedt,

Gemeenteraadslid.

Terug naar boven…

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Harry of de levensblijheid geïncarneerd

Toen ik in 1977 bij de parlementsverkiezingen onze partij een tweede zetel in ons klein arrondissementje had bezorgd, werd onmiddellijk in het Volkshuis een groots feest opgezet. In die tijd droegen de mannen nog geen kleurrijke jassen en dassen. Op de dansvloer zag ik een glimlachende man met een jas waarvan de helle kleur erg opviel. Iemand fluisterde mij in het oor : “ dat is Harry Pinky; muzikant, schrijver, schilder en iemand die de geestdrift erin kan krijgen”. Tussen twee dansen in, kwam Pinky, die ik voordien nooit had ontmoet, op mij af met een brede glimlach, de breedste die ik ken : “Marksken we hebben gewonnen hé. We hebben voor u hard gewerkt, en we zullen dat blijven doen!”

 

Achttien jaar later werd hij in het Belfort gehuldigd omdat hij vijfenzestig was geworden. Maar nog altijd die brede glimlach, zijn geestdrift over zijn reizen en de mensen die hij heeft ontmoet over de gehele wereld, en rondom ons zijn tekeningen die stuk voor stuk een hulde zijn aan de natuur waarin hij zich zo goed voelt en waarvoor wij moeten zorgen. Als hij de mensen bij elkaar ziet, is hij even gelukkig. Hij ziet er soms wat exotisch uit onder degenen die nog niet weggeweest zijn (hoe langer hoe minder) en ik herinner mij hoe dikwijls hij met een enorme hoed plotseling als het even stil werd onder de vrienden begon te zingen met de vraag omdat samen te doen, kampvuur- en marsliedjes uit zijn rode jeugd. Maar niet alleen liedjes van eigen bodem maar van over de hele wereld. Leven, kijken, luisteren, tekenen, musiceren en componeren, alles met die onthutsende (ook op momenten dat het minder goed ging) blijheid dat hij leeft, wars van verstarring.  Met geestdriftige woorden en gebaren die hij uit andere landen had meegebracht (zijn vingertoppen samengeperst op zijn lippen om aan te duiden dat iets “picco bello” is).

 

Geen klacht komt over zijn lippen want de levensgenieter weet dat hij voor velen onder ons de “kampleider” is van wie niemand verwacht dat ook hij soms eens droef, soms erg droef, kan zijn. Dat is nu eenmaal het lot van de leider. Ze weten niet allen dat hij, Harry zichzelf door de kunst kan louteren. Hoe gelukkig mag hij zich achten! Deze nog altijd jongensachtige lieve mand wordt door ons allen op de handen gedragen. En ook door zovelen in eigen stad, land en buitenland die hem hebben leren kennen.Iedereen die met hem in contact is getreden, weet dat Harry houdt van degenen die het goed menen met de democratie en van alle mensen, zonder enig onderscheid, die het zelf goed menen met de anderen. Gedurende mijn zevenjarig ministerschap heeft een mooie tekening van Harry altijd in mijn kantoor gehangen, vlak voor mij : statige bomen die men slechts omhakt als men een “misdadiger” is. Bomen zijn voor hem levende wezens. Dat kwam goed uit voor een minister die ondermeer het leefmilieu in zijn bevoegdheid had. En telkens wanneer bezoekers, ambassadeurs, buitenlandse ministers, kunstenaars enz. mij vroegen van wie die tekening was, antwoordde ik met trots en een tevreden glimlachje : “van iemand die ik heel goed ken.”

Marc Galle, gewezen minister

December 1995

Terug naar boven…

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dames en Heren, Beste vrienden,

Men spreekt over kunst met een kleine "k" en over kunst met een grote "K", maar eigentlijk is er maar één vorm van kunst,  met name de kreativiteit die door

de mens wordt ontwikkeld.

Hendrick De Smedt, onder ons beter bekent als Harry Pincky,  is zo een kultuurontwikkelaar, een kunstenaar onder het volk..

In zijn boek, "Jeder Mensch ein Künstler" beschrijft de Duitse kunstenaar en kultuurfilosoof Joseth Beuys dat kreativiteit onder de vorm van een brok energie  aanwezig is

bij elkeen van ons. Alleen besteden de enen er meer aandacht aan dan anderen. Kunst moet in deze kontext ook nooit perfectie zijn,  kan nooit allesomvattend zijn,  maar eerder persoonlijk.

Toen men mij vroeg om deze avond voor U in te leiden heb ik dat zeer graag aanvaard. In de eerste plaats omdat de persoon van Harry Pincky  in velerlei opzichten tot mijn verbeelding spreekt.

Wat bezield deze man om al reizend de wereld te veroveren, om met monniken geduld bomen en landschappen te tekenen, om muziek te schrijven, gedichten en

verhalen , een man die zweert bij de warmte van het kampvuur en uiteindelijk als fluitend op deze aardkorst zijn boodschap te verkondigen.

Deze veelzijdige persoonlijkheid etaleert een aantal kwaliteiten die zijn gelijken niet hebben. Hij koestert de onuitputtelijke drang om bezig te zijn met allerlei

taken waarvoor verbeelding nodig is. Zijn tekenacademie was een prentkaart, zijn muziekacademie een fanfare, zijn reisgierigheid is zijn wetenschap geworden.

Door de jaren heen begon Harry eigen impressies weer te geven. In november hebben wij op een huldetentoonstelling in de Belfortzalen zijn houtskool- en pentekeningen kunnen bewonderen.  Afbeeldingen van landschappen die met geduld en zin voor details zijn opgebouwd.

Harrry Pincky starte zijn artistieke loopbaan met muziek. In de jaren 55-56 nam hij deel aan het Victoria orkest,  een mini big-band, die later werd gevolgd door zijn eigen showorkest. Ik herinner mij nog de optredens van deze viermansformatie op het te kleine podium van het Volkshuis  Met verwondering heb ik er als broekventje naar opgekeken naar die mannen met blaasinstrumenten achter dat houten bord met voor zich de door Harry Pincky eigenhandig uitgeschreven partituur.

Bijna alle uitvoeringen van zijn orkest werden gebracht op basis van arrangementen en composities door hemzelf uitgewerkt. Voor elk instrument afzonderlijk schreef hij een specifieke notenbalk. Veel van zijn composities draagt hij op aan zijn familieleden, waarvan hij dolveel houd.

Onze gevierde was in die tijd bedrijvig als een bij. Hij musiceerde in de harmonie Hand aan Hand, voerde one-man shows op en was  in pionierkringen een graag gehoorde stem bij het aanleren van zangliederen. Zingen in groepsverband boeit hem als het ware grenzenloos. Waar ook ter wereld heft hij zijn  "danklied" aan.

Een verklaring hiervoor is te vinden bij zijn liefde voor de mens. Harry is niet alleen op de wereld en weet de mensen te waarderen  Zijn reizen voeren hem naar Japan, Peru, Australie, Egypte en vele andere werelddelen. Overal maakt hij vrienden.

Als kultuurontwikkelaar wordt Harry bezield door de geborgenheid van de groepsgeest. Het is een van zijn mystieke eigenschappen.

Het imaginaire in deze persoon wordt in de eerste plaats voorafgebeeld door zijn kampvuur- en trekkersmentaliteit. Het is dat  "oer instinct"  dat hem begeesterd, dat in hem het vuur aanwakkert. Een zwerver die zich overal thuisvoelt maar op tijd vertrekt om andere horizonten te verkennen. Zijn mentaliteit zou niet hebben mistaan in de compagnie van Molliere.

Daar start de volksontwikkelaar Harry Pincky. Een autodidact die het ver heeft geschopt en erkenning heeft verworven door zijn onaantastbare inzet.

" Ik ben altijd een werkman geweest "  verklaarde hij onlangs. Hij bedoelde het dubbel. Enerzijds was hij een groot gedeelte van zijn leven tewerkgesteld als werkman in de

Handelsschool, zijn tweede thuis, maar bijzonderlijk is hij 40 jaar lang bij dag en bij nacht bezig geweest met zijn kulturele ontplooiing. Hij is een nachtwerker die op geen fysieke inspanning heeft gekeken om zijn doel te bereiken. Hij bouwde een eigen wereld uit waarvan wij de draagwijte niet genoeg beseffen. Met bezieling  spreekt hij over zichzelf maar hij dringt ons niets op.

Maar Harry Pincky loopt niet zomaar rond. Zijn zintuigen hebben een konstante behoefte om de wereld te observeren. Men stelt dit vast in alles wat hij doet.

De informatie die hij verzamelt kan hij als geen andere vasthouden. Hij spreekt vlot vreemde talen en voert zonder schroom gesprekken met andere wereldburgers.

Deze complexloze  levensregel is ook terug te vinden in zijn muziek. Hij heeft veel gevoel voor harmonie en weet klanken op een treffende wijze samen te brengen. Dit kan alleen maar door geloof in eigen kunnen. Een conservatorium opleiding kan daar niets aan veranderen.  In academies worden technici opgeleid,

geen ontwerpers.

Zijn opgewekte,  zelfs vrolijke banadering  van de levenswijsheid loopt als een rode draad door zijn leven.  Een ding is zeker : de politiek  waardoor zijn broer bezeten is niet voor hem weggelegd. 

Dames en Heren, artistieke begaaftheid kan niet gekocht worden, het is een gevoel 'an sich' dat men uitdrukt in muzikale of beeldende vormen.

Het oeuvre van Harry Pincky omvat  honderden komposities voor big-bands en orkesten,  liederen , tekeningen, poezië , verhalen en een  massa optredens.

Het personnage van Harry Pincky zal sporen nalaten.

Wat hier vanavond op het podium zal gebracht worden is een uiting van kracht en zelfzekerdheid. Zestig muzikanten en zangers zullen straks voor U optreden .

De muzikanten en het koor zijn geen beroeps maar solisten zoals Harry Pincky zelf er  een is. Het koor is door hem geoefent. Ze zullen liederen brengen  die de romantische sfeer van de kampvuuraktiviteiten heroproepen.

Sta mij toe, beste vrienden, tot slot enkele parallelen te trekken met kunstenaars uit de hedendaagse kultuurgeschiedenis die de zogenaamde grote "K" bezitten.

Ik verwij even naar de vernieuwingen in het theater van de jaren '60. De Poolse regisseur Grotowski liet zijn theaterstukken opvoeren door huisvrouwen  en werklozen en bereikte met hen een niveau van wereldklasse. De Italiaan Dario Fo, beter bekent door de opvoeringen van de Internationale Nieuwe Scene schakelde bouwvakkers en havenarbeiders in  voor de opvoeringen van zijn toneelstukken. Het bewijs dat kunst  enkel kan worden gemeten door het aanvoelen is door zovele kunstenaars aangetoond .

Harry Pincky is voor mij één element uit de vele schakels die onze kultuur vorm geven. Wat wij vanavond zullen horen en zien is de gebalde neerslag van 40 jaar volkskultuur gecreerd  door een man voor wie een droom werkelijkheid is geworden.

Roger D’Hondt

28 november 1995

Terug naar boven…

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste familie,

Dag vrienden,

Deze week hoorde ik van Patrick “onze Harry Pinky” is 75 jaar. Hij voegde daar ook aan toe dat Harry’s verjaardag vandaag gevierd wordt in de mooie omgeving van het Gijzegemse Dendergalm.

Dit wetend, konden Sam en ikzelf deze viering van Harry’s 75 jaar jong, ik benadruk jong, toch niet zomaar laten passeren. Van harte welkom in Gijzegem, Harry, ook voor je ganse familie. Een socialistische familie, zoals er nog weinig bestaan : een pure, een vuurrode familie, die aan Sam en mezelf zoveel warme steun en sympathie betuigen. Dag-in – dag-uit voelen we dat zelfs aan. Bij deze gelegenheid willen we jullie daarvoor van harte danken.

Harry is vandaag de feestneus. Een rol die hem past.

Harry, ik ken je al vele jaren. Sinds mijn vijftiende al, ik word dit jaar 50 jaar, dus reken maar. Zelfs voordien wist ik al af van je bestaan, uit de verhalen van mijn grote broer Fons, die 15 jaar ouder was dan ik. Een broer die – vorig jaar, wegens ziekte, afscheid genomen heeft van het leven. Hij was thuis vaak bezig over Harry Pinky - ° Henri De Smedt. Fons was me voorgegaan als student aan de Hogere Handelsschool, nog met de ingang via “de Keizerlijke Plaats”. Hij vertelde enthousiaste verhalen over de voorbereiding van het “Cabaret” op het jaarlijkse bal-van-de-handelsschool. Het zal jullie niet verwonderen dat Harry daar niet ver weg was. Harry gaf – met al zijn artistieke talenten die hij rijk is – het hele gebeuren een bepaalde schwung en kleur.

Het is van mijn broer dat ik dit boekje kreeg, gehandtekend door de auteur himself, Harry Pinky. Een boekje dat ik nu nog dubbel zo veel zal koesteren.

Harry was op de Handelsschool de man-doet-al. Zeer geliefd, vooral bij de studenten. Vaak stonden die in drommen rond hem heen, de vrouwelijke studenten op de eerste rij – daar was ik er eentje van. We amuseerden ons kostelijk met hem. Harry was en is nog steeds een pleziermaker, zijn grapjes en verhalen gingen er in als zoete koek.

Hij speelde bovendien ook al eens beschermengel …

Op een dag, Harry, heb jij mij eens gered van een strafstudie.

Ik had toen te lang afscheid genomen van een vriendje waardoor ik te laat met de fiets aankwam op school. De gevreesde man, Bolleken, studiemeester De Neve, stond altijd op de loer om studenten-die-te-laat-waren, te klissen. Jij hebt me toen uit zijn klauwen gehouden. Je deed me stilletjes teken hoe ik achter de paviljoenen naar de klaslokalen in het hoofdgebouw kon sluipen en jij zorgde er voor –onopgemerkt - dat mijn fiets toch in het rek belandde.

Later kwam ik met datzelfde lief, mijn echtgenoot Patrick, bij jou op bezoek in de Rustoordstraat, samen met de zwarte labrador Rufus, een mannetje. Ook jij was de trotse bezitter van zo’n labrador, een vrouwtje. Wat die twee honden met elkaar hebben uitgespookt hoef ik jullie niet te vertellen, dat laat ik graag aan jullie verbeelding over.

Harry, je bent niet alleen een schrijver, een toondichter, een verteller, een musicus, een tekenaar, een showman, een animator, je bent ook een dierenvriend en natuurliefhebber. Maar boven alles ben je een gevoelsmens met een groot hart. Een échte mensenvriend, vriend van Jan-en-Mieke-alleman. Het maakt voor jou niet uit of iemand rijk is of arm, of ze gelovig zijn of niet, of ze er wit, zwart, geel of bruin uitzien. Je bent een wereldburger. Als de multiculturele samenleving al bestaat, dan ben jij daar zeker een voortrekker van. Je hebt ongeveer de hele wereld rondgereisd. Je hebt ongelooflijk veel landen bezocht. Overal lukt het je met de mensen een klapke te doen. Om die wereld vandaag opnieuw dichter bij jou te brengen, hebben Sam en ik voor jou een mand vol wereldwinkelprodukten en fruit-uit-alle-landen meegebracht. Geniet ervan, Harry, en droom maar even weg …

Geniet vooral van deze dag met je unieke familie. Want die heb je : een lieve zus Hilda en een knappe broer Patrick, een rechtschapen politicus, beiden met een hart van goud. Ook je andere familieleden hebben we ondertussen beter leren kennen. We voelen ons thuis bij jullie.

Proficiat, Harry, met je 75 lentes en bedankt dat we eventjes mogen meegenieten.

Lucette Callebaut

Gijzegem, zondag 15 januari 2006

Terug naar boven…

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalst, 19 januari 2006

Lieve vriend Harry en familie De Smedt,

Beste vrienden,

Van kindsbeen af kende ik Harry Pinky al, wie niet? Zijn naam was en is nog steeds voor de meeste Aalstenaars een begrip. Hij was vooral bekend als orkestleider, als Gillis, als kandidaat Prins Carnaval. Hij was een opvallend figuur en is dat nog steeds.

Toen ik in de socialistische beweging (of beter FAMILIE) kwam, heb ik Harry beter leren kennen, namelijk als een joviaal iemand, in de weer op vele festiviteiten, steeds in de kijker!…

Op de jaarlijkse etentjes van onze schepenen, Patrick en Gracienne, leerde ik Harry nog beter kennen als BROER van ONZE  Patrick, zo begaan met diens carrière, zo begaan met de sympathisanten van … BROER. Ik ben er zeker van dat jij veel stemmen bijgebracht hebt voor BROER!

Op de etentjes van mijn school was Harry graag aanwezig en vergastte de aanwezigen in de bar steeds op een aria met gegarandeerd ambiance… zodanig dat mijn collega’s al vragen : “Zou Harry Pinky komen?”

Maar het BEST heb ik Harry leren kennen de laatste 5 jaar toen we met Hilda meer samen optrokken naar de etentjes van onze mandatarissen. Soms een receptietje vooraf ten huize van Harry en o zo spijt als er geen tijd voor was.

Soms werd ik samen met mijn familie of met vrienden uitgenodigd op de tentoonstelling van zijn kunstwerken en reissouveniers. In één woord EEN BELEVENIS! Je kan er zijn eigen gemaakte prachtige kunstwerken bewonderen, je geniet van zijn eigen gemaakte films van adembenemende reizen. MAAR… je wordt er ook ondergedompeld in een SFEER van eigen gecomponeerde klassieke muziek, mondharmonica bij het kampvuur, spitse moppen maar ook een natje en een droogje. Kortom… je voelt je verwend!...

Iedereen met wie ik al bij Harry de KUNSTGALERIJ heb mogen bezoeken, kwam tot dezelfde bevindingen:

-          We ontdekten niet alleen een opvallende figuur, maar ook een WARME persoonlijkheid, een kunstenaar, een self-made-man, een rijk, hartelijk mens, sociaal bewogen.

-          We zijn blij hem te kennen. Telkens krijg ik achteraf nog veel de vraag hoe het met hem gaat.

-          We voelen echte vriendschap. Harry ziet graag mensen. En als hij je niet graag meer ziet, dan weet hij waarom.

Lieve vriend Harry en familie De Smedt.

Ik heb van drie dingen spijt.

  1. Dat ik Harry niet vroeger beter heb leren kennen.
  2. Dat ik niet in het koor mocht zitten dat ter gelegenheid van zijn pensionering opgetreden heeft in De Werf. Ik was persoonlijk aanwezig en heb de film al meerdere keren gezien. Wat een sfeer die ik gemist heb…
  3. Dat ik geen familie ben, want de Smedtjes zijn een ECHTE familie. Al ben je in het zevende knoopsgat nicht van de nicht of, nonkel van de broer, je bent steeds van ONS! Toch voel ik me al een beetje familie als Hilda zegt ONS Francine…

Maar we zijn toch allemaal èèn grote familie met het hart op de juiste plaats en genieten steeds van het SAMEN zijn.

Proficiat, Harry, met je 75 lentes, nog een prachtige dag en … week… je verdient het!

Nog vele jaren!!!

Francine De Schryver

Terug naar boven…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARRY PINKY - FOTO's